Tommy Zethreaus advokat till Nongrata: ”Jag ser framemot en friande dom”

Ricard Aron Nilsson
Bild av det plan som användes vid narkotikasmugglingen. Två av de misstänkta syns i förgrunden.Foto: Polisens förundersökning

Precis som första rättegångsdagen, så var åhörarläktaren fullsatt i Stockholms tingsrätts säkerhetssal. En blandning av media, anhöriga till de tilltalade och poliser följde måndagens slutpläderingar där bland andra Tord Häversjö, Maximillian Kuutti och Tommy Eriksson (före detta Zeathreaus) står åtalade.

Nongrata har tidigare rapporterat från denna medialt uppmärksammade rättegång. Poddar har spelats in och flera större reportage har publicerats under den månadslånga rättsprocessen.

Yrkade på långa fängelsestraff

Åklagare Johanna Kolga yrkade på långa fängelsestraff för nästan samtlig tilltalade. För den utpekade huvudmannen Tord Häversjö yrkades fängelse i totalt 13 år och 2 månader. Maximillian Kuutti bör enligt åklagaren dömas till ett straff på 10 år och 4 månader. För den tredje mannen yrkades 8 års fängelse och utvisning under 15 år.

Medverkat i ”mindre mån”

Den enda av de tilltalade där åklagaren var återhållsam sett till strafftiden, var Tommy Eriksson. Där yrkades två års fängelse samtidigt som hon överlämnade till rätten att besluta om längden på eventuellt förverkande av en villkorlig frigivning. Det ska i sammanhanget framhållas att minimistraffet är sex års fängelse för det brott som Tommy Eriksson står åtalad för. Åklagaren har alltså yrkat på ett betydligt lägre straff, och detta visar enligt Erikssons försvarsadvokat Peter Ataseven, att hon endast anser att hans medverkan till brottet har varit ”i mindre mån”, som det heter på juristspråk.

Åtal borde inte ha väckts

En av de personer som ingår i Erikssons försvarsteam säger att yrkandet om ett i sammanhanget lågt straff, visar på att åtalet vilar på en mycket svag grund och att åtal inte borde ha väckts överhuvudtaget. Till Nongrata utvecklar han sin tanke.

– Vi har varit i kontakt med rättsexperter och gängse åsikt verkar vara att åklagaren inte skulle väckt åtal med hänsyn till att ingen konkret bevisning finns. Till och med journalisten Kim Malmgren har i sin podcast Krimrummet hos Expressen diskuterat med nån gäst och de sa att de tror Tommy kommer frias. Att till och med skvallertidningen Expressen, som annars vrider och vänder allt till värsta möjliga scenario, tror på en friande dom; det säger allt. Det är uppenbart att Tommy är oskyldig.

Svag bevisning

Att Tommy Erikssons försvarsteam inte tycker att den som de representerar är oskyldig, är knappast något konstigt. Mer objektivt i sammanhanget är att åklagaren beslutat att inte yrka på att rätten ska häkta honom. Detta trots att det i vanliga fall föreligger skäl för obligatorisk häktning. Detta är en av flera anledningar till att Tommy Erikssons försvarare är segerviss.

– Bevisningen är svag. Jag ser fram emot en friande dom, säger advokat Peter Ataseven till Nongrata.

Åklagaren tror på fällande dom

I sitt slutanförande så var åklagare Johanna Kolga inledningsvis märkbart stressad. Hon talade snabbt och forcerat. Först efter att en av tolkarna bett henne tala saktare lugnade hon sig. Nongrata fick två pratstunder med åklagaren, den första i pausen direkt efter att hon avslutat sin slutplädering.

Hur känns bevisläget?

– Det känns bra. Men du kanske ska fråga mig efter att försvararna manglat min plädering, säger Johanna Kolga och ler.

Efter att denna sista förhandlingsdagen var avklarade och alla advokater slutfört sina slutpläderingar, ställdes samma fråga igen.

Hur känns bevisläget nu, efter att advokaterna manglat din slutplädering?

– Det känns fortfarande bra tycker jag nog.

Tror du på en fällande dom för samtliga åtalade?

–  Ja, det gör jag, säger åklagaren efter att först ha funderat ett par sekunder. Men det måste jag ju göra, fortsätter hon.

Lägsta straffvärdet för det du åtalade Tommy Eriksson för är sex år, ändå yrkade du enbart på 2 års fängelse. Varför?

–  Det är en samlad bedömning av vad hans medhjälp består i. Jag gör en samlad bedömning av hela utredningen och hans specifika medverkan.

Dom faller måndag den 21 november 2022, kl 11:00.