Om tidningen Nongrata

Nongrata är namnet på en periodisk tidskrift (tidning) som ges ut 52 gånger per år, digitalt, på www.nongrata.se. Bolaget som ger ut Nongrata är baserat i Stockholm och heter Non Grata Media AB (559382-2496). Bolagets adress är Box 2084, 135 02 Tyresö. I bolagets styrelse sitter Jannik Svensson och Samuel Andersson.

Nongrata innehar utgivningsbevis för databas hos MPRT (2022-057) och ansvarig utgivare är Jannik Svensson.

Nongrata är medlem av Svenska Tidningsutgivareföreningen (Tidningsutgivarna/TU).

Politisk inriktning

Nyhetsredaktionen för tidskriften Nongrata syftar till att vara oberoende och objektiv i enlighet med god publicistisk sed.

Nyhetsredaktionens mål är att läsaren alltid ska känna sig trygg i att medarbetarna, enligt bästa förmåga, samvetsgrant och med hög yrkesintegritet förmedlar objektiv och konsekvensneutral journalistik. Bolaget välkomnar transparens genom att nyhetsredaktionens medarbetare på fritiden, eller i opinionsbildande texter, bekänner politisk ställning. Vårt uttalade syfte gällande nyhetsbevakningen är att jobba för att särskilja dessa åsikter från rapporteringen, som alltid ska vara så objektiv det bara går.

Ledarredaktionen tar avstånd från cancel culture och välkomnar, inom rimlighetens gränser, en ny chans för de som förlorat sin plattform som en konsekvens av cancellering. Ledarredaktionen anser att brott genom av domstolar fastställda straff ska kunna försonas men inte nödvändigt förlåtas.

Affärsidé

Non Grata Media AB:s affärsidé är att driva ett modernt och allmänt nyhetsmedie som producerar aktuella och relevanta nyheter i enlighet med god journalistisk sed. Vidare tar bolaget även fram, producerar och publicerar nischade poddar. Bolaget producerar även nyhetsbrev, förmedlar föreläsningar, arrangerar evenemang och ger ut böcker och filmer.

Affärsmodell

Non Grata Media AB:s affärsmodell utgår ifrån annons- och prenumerationsintäkter. Bolaget tillhandahåller annonsytor för display- och nativeannonser på Nongrata.se och genom externa distributionsplattformar. Bolaget åtar sig även att producera innehåll på uppdrag.

Integritetspolicy

När du besöker www.nongrata.se samlas viss data om dig in automatiskt. Informationen samlas in genom s.k. ”cookies” och är anonymiserad. Informationen som samlas in används i syfte för att vi ska veta hur många besökare vi får, vad besökarna klickar på och hur länge de stannar. Insamlingen sker automatiskt genom tjänster som tillhandahålls av Google och Facebook. 

All data som samlas in om dig genom cookies är anonymiserad och Non Grata Media AB kan aldrig se ditt namn om inte du själv väljer att uppge det.

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev så kommer adressen att lagras hos tredje part för att kunna skicka ut brev till dig. Genom den tjänsten kan du begära att få din mailadress bortplockad. Du kan också maila oss på dataskyddsombud@nongrata.se och begära att vi tar bort dina uppgifter från vår maillista. 

Läs mer här.