Om tidningen Nongrata

Nongrata är namnet på en periodisk tidskrift (tidning) som ges ut 52 gånger per år, digitalt, på www.nongrata.se. Bolaget som ger ut Nongrata är baserat i Stockholm och heter Non Grata Media AB (559382-2496). Bolagets VD och styrelseordförande är Jannik Svensson.

 

Nongrata innehar utgivningsbevis för databas hos MPRT (2022-057) och ansvarig utgivare är Jannik Svensson.

 

Nongrata har en ansökan om medlemskap i Svenska Tidningsutgivareföreningen (Tidningsutgivarna/TU) under behandling.

Politisk inriktning

Nyhetsredaktionen för tidskriften Nongrata syftar till att vara oberoende och objektiv i enlighet med god publicistisk sed.

 

Nyhetsredaktionens mål är att läsaren alltid ska känna sig trygg i att medarbetarna, enligt bästa förmåga, samvetsgrant och med hög yrkesintegritet förmedlar objektiv och konsekvensneutral journalistik. Bolaget välkomnar transparens genom att nyhetsredaktionens medarbetare på fritiden, eller i opinionsbildande texter, bekänner politisk ställning. Vårt uttalade syfte gällande nyhetsbevakningen är att jobba för att särskilja dessa åsikter från rapporteringen, som alltid ska vara så objektiv det bara går.

 

Ledarredaktionen för tidskriften Nongrata syftar till att bilda opinion inom några utvalda områden. Detta görs genom ledartexter, krönikor och genom att ta in insändare i form av debattinlägg.

 

Ledarredaktionens politiska inriktning är oberoende banjohöger och lägger ett starkt fokus på individens rätt att bestämma över sitt eget liv, stark äganderätt och en levande landsbygd.

 

Ledarredaktionen tar avstånd från kancelleringskultur (cancel culture) och välkomnar, inom rimlighetens gränser, en ny chans för de som förlorat sin plattform som en konsekvens av kancellering. Ledarredaktionen anser att brott genom, av domstolar fastställda straff, ska kunna försonas men inte nödvändigt förlåtas.

Affärsidé

Non Grata Media AB:s affärsidé är att driva ett modernt och allmänt nyhetsmedie som producerar aktuella och relevanta nyheter i enlighet med god journalistisk sed. Vidare tar bolaget även fram, producerar och publicerar nischade poddar. Bolaget producerar även nyhetsbrev, tillhandahåller folkbildande och opinionsbildande föreläsningar, evenemang och kan även sälja brandade produkter.

Affärsmodell

Non Grata Media AB:s affärsmodell utgår ifrån annonsförsäljning. Bolaget tillhandahåller annonsytor för display- och nativeannonser på Nongrata.se. Försäljning av annonser kan ske både direkt till kunder, eller genom s.k. programmatisk försäljning. Bolaget tillhandahåller även nativeannonser i bolagets olika poddar.

 

Non Grata media AB:s säljorganisation åtar sig även uppdrag inom förmedling av annonsaffärer åt andra bolag inom media.

 

Non Grata media AB producerar även innehåll åt andra bolag och marknader.

 

Non Grata media AB kan komma att söka stöd enligt de krav och rättigheter som finns angivna i Mediestödsförordningen (2018:2053).

Integritetspolicy

När du besöker www.nongrata.se samlas viss data om dig in automatiskt. Informationen samlas in genom s.k. ”cookies” och är anonymiserad. Informationen som samlas in används i syfte för att vi ska veta hur många besökare vi får, vad besökarna klickar på och hur länge de stannar. Insamlingen sker automatiskt genom tjänster som tillhandahålls av Google och Facebook. 

 

All data som samlas in om dig genom cookies är anonymiserad och Non Grata Media AB kan aldrig se ditt namn om inte du själv väljer att uppge det.

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev så kommer adressen att lagras hos tredje part för att kunna skicka ut brev till dig. Genom den tjänsten kan du begära att få din mailadress bortplockad. Du kan också maila oss på dataskyddsombud@nongrata.se och begära att vi tar bort dina uppgifter från vår maillista. 

Läs mer här.

Den här webplatsen använder kakor. Genom att fortsätta använda webbplatsen går du med på våra villkor.  Läs mer