Tipsa oss

Nongrata innehar utgivningsbevis, således är vår databas skyddad enligt yttrandefrihetslagen. Allt som du kommunicerar till oss behandlar vi med respekt för yttrandefrihetslagen. All kommunikation behandlar vi i enlighet med detta. Din anonymitet är grundlagsskyddad och vi garanterar att inte publicera något som kan röja din identitet.

Om du jobbar på en myndighet åtnjuter du meddelarfrihet. Din arbetsgivare får inte efterforska vem som är uppgiftslämnare eller på något sätt straffa dig för att du lämnat uppgifter till en journalist.

Det står dig alltså helt fritt att lämna uppgifter till oss, eller någon annan journalist, om syftet är att det ska publiceras.

Säker mottagning av filer

Vi kan ta emot nyhetstips på tips@nongrata.se, på telefon, brev eller annat sätt.

Om du vill lämna in känsliga handlingar rekommenderar vi att du använder en säker och krypterad kanal.