Fejden om äganderätten till rymdstenen fortsätter – greven upp i hovrätten mot meteoritjägarna

Nathalie Wästerlund

Svea Hovrätt har nu gett prövningstillstånd för det uppmärksammade fallet gällande de två meteoritjägarnas fejd med en greve om en rymdsten, som Nongrata tidigare rapporterat om. Strax före jul kom tingsrätten fram till att äganderätten för meteoriten, som föll på greve Johan Benzelstierna von Engeströms marker, tillfaller Andreas Forsberg och Anders Zetterqvist. Nu tar greven fallet till hovrätten.

Fejden fick sin början i Enköping 2021, då en sällsynt järnmeteorit landade på jorden. Stenen hamnade på grevens ägor, men hittades av geologerna Andreas och Anders. De ansåg att det handlade om ett “först till kvarn”-fall, där de skulle ha rätten till stenen eftersom de hittade den först, men greve Benzelstierna von Engeström höll inte med.

Han ansåg att han hade rätt till stenen, eftersom den trots allt landat på hans privata ägor. Efter att tingsrätten dömt att äganderätten tillföll geologerna så var inte greven nöjd, och ska nu driva fallet vidare i hovrätten.