Greve i rättstvist med meteoritjägare – oense om äganderätten till unik meteorit

Nathalie Wästerlund
Foto: Privat

För två år sedan upptäcktes en järnmeteorit i Ådalen, Enköpings kommun. Igår inleddes huvudförhandlingarna i tingsrätten mellan två parter – två privatpersoner som hävdar att meteoriten tillhör dem, och en greve som hävdar att rymdstenen minsann är hans.

Den 7 november 2020 passerade en bolid, alltså en ovanligt ljusstark meteor, jordens atmosfär. Detta utlöste ett ljud- och ljusfenomen i stora delar av Mellansverige. Flera delar av meteoren slog sedan ned kring Enköping. Den mest omtalade av dessa är den så kallade Ådalenmeteoriten, som är en järnmeteorit på knappt 14 kilo.

Parterna oense om vem som äger stenen

Meteoriten slog ned på greven Johan Benzelstierna von Engeströms ägor. Men de som hittade stenen var två privatpersoner, Anders Zetterqvist och Andreas Forsberg. Ända sedan fyndet gjordes, för knappt två år sedan, så har de båda parterna varit oense om vem stenen egentligen tillhör.

Benämns inte i lagen

Greven menar att den slog ned på hans mark och alltså borde tillhöra honom enligt äganderätten. Anders och Andreas hänvisar istället till allemansrätten och menar att stenen tillhör dem, eftersom de hittade den först.

Problemet med detta är att lagen inte är tydlig när det gäller saker från rymden. Rymdstenar benämns faktiskt inte alls i någon av dessa lagar, och det är därför det ska avgöras i rätten.

Huvudförhandlingarna inledda

Nu ska det äntligen avgöras vem som egentligen äger Ådalenmeteoriten. Igår inleddes huvudförhandlingarna i det aktuella tvistemålet, och avslutades tisdagen.

– Parterna är inte överens om meteoritens ekonomiska värde. Då utgår vi från att det kan finnas ett ekonomiskt värde i stenen och behandlar den därefter, säger service- och säkerhetschefen Henrik Strand enligt SVT.

Unik rymdsten

Meteoriten kommer för första gången på två år att visas upp för allmänheten. Tingsrätten har nämligen beslutat att den ska synas i rättssalen, efter att ha varit inlåst på Naturhistoriska Muséet i väntan på huvudförhandlingarna. Meteoriten är en av totalt tre kända järnmeteoriter i Sverige, och är den första som faktiskt hittats efter att man sett den falla mot jorden.