Vill införa en Netflix-skatt

Ricard Aron Nilsson

Flera länder i världen har infört en så kallad Netflix-skatt, alltså en avgift för streamingtjänster. Nu diskuteras det att Sverige ska göra likadant.

En av de som gärna vill att regeringen inför en skatt för streamingtjänster är Anna Croneman, Svenska filminstitutets VD. För henne handlar det om att kunna finansiera produktionen av svensk film.

– Hittills är det det enda alternativet som existerar. Och jag tycker att det är rimligt att de som visar svensk film också ska vara med och bidra till den allmänna infrastrukturen, säger hon till Ekot i lördagsintervjun.

Danmark har redan en skatt

Skatten handlar om att streamingbolagen ska betala en avgift till staten, inte konsumenten. Men det finns förstås farhågor om att om skatten blir för hög, så höjer streamingbolagen sina avgifter. Ett av de länder som redan inför en Netflix-skatt är Danmark. Enligt vad som rapporteras så har den danska budgeten sett till det som finns tillgängligt för att finansiera dansk film, ökat med 20 procent.

Regeringens filmutredning, som beräknas vara klar i början av 2023, har diskuterat förslaget och kan komma med rekommendationer.