Viaplay fälls i Granskningsnämnden – visade Robin Hood innan klockan nio

Nathalie Wästerlund
Granskningsnämnden är en del av Myndigheten för press, radio och tv.

Mediebolaget Viaplay fälls av Granskningsnämnden efter att filmen Robin Hood visats innan klockan 21. Detta eftersom nämnden konstaterar att filmer med skrämmande inslag inte bör sändas innan klockan 21 då barn ”kan antas titta och lyssna”.

Äventyrsfilmen var en nyversion av den klassiska berättelsen om Robin Hood. Filmen innehåller flera våldsamma scener, bland annat i form av en person som får sin hand avhuggen, en person som skulle komma att bli halshuggen, en person som blev skjuten med pil i huvudet och en person som blev hängd. Granskningsnämnden bedömer därför att dessa scener var av sådan karaktär att de uppenbart kunde verka skrämmande för barn.

Stred mot den särskilda genomslagskraften

Programmet borde därför inte ha sänts klockan 18.50, då barn mycket väl kan tänkas titta på tv. Sändningen stred därför mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft. Denna bestämmelse är en del i en uppsättning regler som beslutar om vilka program som får sändas, när, var och hur, samt vilket innehåll som är okej att sända.

Viaplay och andra svenska tv-aktörer ska ta hänsyn till mediets särskilda genomslagskraft, vilket bland annat innebär krav på återhållsamhet i fråga om våldsskildringar och våldsinslag i program som sänds före kl. 21.00 då barn kan antas titta och lyssna, skriver Granskningsnämnden i ett pressmeddelande.