Vasaskeppets syster har hittats – ska ligga kvar på botten

Nathalie Wästerlund

I ett sund nära Vaxholm gjorde marinbiologer ett oväntat fynd i december förra året – Vasaskeppets systerskepp Äpplet hittades på botten. Flertalet prover och mått togs, och resultaten kunde bevisa att det faktiskt var Äpplet man hade hittat. 

Äpplet var, likt sitt systerskepp, inte särskilt sjödugligt. Efter ett fåtal resor under mitten av 1600-talet, så sänktes skeppet avsiktligt. Planen framöver är att skeppet ska få ligga kvar på botten, och inte bärgas som Vasa.