Vargfrågan: Rädsla för att anmäla attacker – Hedin-fallet i hovrätten idag

Susanne Nilsson

Flera får dödades i veckan av vargar i Kristianstad i Skåne. Idag tar hovrätten upp rättsfallet mot Karl Hedin som i våras friades från misstankar om vargjakt. Samtidigt vittnar djurägare om trakasserier från aktivister efter att ha anmält vargattacker. Vargfrågan är åter på agendan.

I Skåne finns ett känt vargrevir sedan två år tillbaka. Det är oklart om attacken i Kristianstad häromdagen härrör från just det reviret. Vargattacker i Sverige blir allt vanligare.

År 2020 rapporterades skador på 550 tamdjur i 126 olika vargattacker i Sverige.

Skapar rädsla och oro

I Sverige är vargjakt en mycket känslig fråga och flera djurägare har vittnat om hur de har blivit utsatta för trakasserier av djurrättsaktivister efter att ha anmält rovdjursattacker.

Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, berättar att många djurägare inte vågar anmäla vargattacker på grund av trakasserier.

– Det finns ett mörkertal eftersom långt ifrån alla angrepp och störningar rapporteras. Anledningen är att många djurägare vill undvika offentligheten av rädsla för att bli attackerade av djurrättsaktivister, säger han i ett pressmeddelande.

Trots att trakasserierna är kända finns det i dagsläget ingen möjlighet att få personuppgifter sekretessbelagda hos Länsstyrelsen i samband med en anmälan om rovdjursattack.

Trakasserier från myndigheter

Det finns även fall där personer vittnar om hur myndigheter agerat felaktigt i vargfrågan. Det mest uppmärksammade exemplet på det är när den då 69-årige företagsledaren Karl Hedin i oktober 2018 greps i sitt hem av insatsstyrkan efter att misstanke om olaglig vargjakt uppkommit efter telefonavlyssning.

Hedin hölls därefter häktad med fulla restriktioner i 31 dagar. Han uppger även att han tidvis under häktningsperioden förvarades i en tillnyktringscell där han väcktes en gång i timmen.

Trots att polisen i sin förundersökning inte kunde presentera vare sig vittnen eller tekniska bevis åtalades Hedin för jaktbrott. Tingsrätten friade senare honom från misstankarna och riktade samtidigt kritik mot såväl polis som åklagare.

Överklagade domen

Åklagaren Lars Magnusson vidhöll att Karl Hedin har gjort sig skyldig till att ha jagat varg och överklagade domen som tas upp av hovrätten idag, den 22 september.

Upprinnelsen till processerna är, enligt Karl Hedin själv, hans engagemang i debatten om vargjakt.

– Det här handlar om en serie allvarliga övergrepp på en privatperson, som förmodligen bygger på en ideologisk övertygelse om att vargstammen ska bevaras och utökas. De driver vargjaktsmål in absurdum och skyr inga medel, säger han till journalisten Henrik Sjögren i en stor intervju med tidningen Fokus som publicerades igår.

Rädsla även hos myndigheter

Tidningen Fokus lyfter fram att polisens misstanke om illegal vargjakt baserade sig helt på uppgifter från ett vittne som senare erkänt att hon ljög. Vittnet ska ha ljugit med syftet att sätta dit sin man (som hon tidigare försökt få mördad) och använde Karl Hedins namn för att få polisens uppmärksamhet.

Polisens utredare Anna Bergquist vill inte uttala sig om fallet till tidningen Fokus, med hänvisning till frågans känslighet.

–Jag har blivit avrådd att uttala mig. Det är så himla infekterat. Jag får inte uttala mig. Det är en säkerhetsfråga.

Vargen i Sverige

Statistik från Naturvårdsverket visar att det förra vintern fanns ungefär 460 individer i Sverige, vilket är det högsta uppmätta sedan man började inventera stammen på individnivå 1998.

Enligt Världsnaturfonden WWF har vargen en naturlig plats i svenska skogar. De varnar på sin hemsida för att vargstammen är sårbar och känslig och att inavel och illegal jakt är det största hotet mot vargstammens långsiktiga överlevnad. De uppger att gränsen för gynnsam bevarandestatus är 300 individer.

Då vargen är fridlyst är endast skyddsjakt och licensjakt de former av jakt som tillåts. Skyddsjakt fattas från fall till fall och tillstånd kan ges för att förebygga och förhindra att en varg orsakar allvarliga skador på tamdjur eller renar.

En majoritet av riksdagen röstade i maj i år för att genom licensjakt minska stammen till 170 individer.

Sedan tidigt 1800-tal finns inga dokumenterade vargattacker i det vilda mot människor där utgången varit dödlig. En 30-årig djurskötare blev däremot 2012 dödad av vargar på Kolmårdens djurpark.