Varg i Karlsborg ska skjutas – beslut av länsstyrelsen

Susanne Nilsson

Länsstyrelsen har fattat beslut om skyddsjakt på en varg i Karlsborg i västra Götaland. Vargen ska vid flera tillfällen ha vistats nära människor och bebyggelse vid Undenäs norr om Karlsborg, vilket har skapat rädsla och oro i området.

”Den närmar sig människor på ett, för arten, avvikande sätt”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.