Varbergs kommun inför nytt medborgarlöfte – fem konkreta insatser ska verkställas

Nathalie Wästerlund
Medborgarlöftet skrevs under av Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande i kommunstyrelsen och Anders Wiss, lokalpolisområdeschef för polisen i Varberg. Foto: Varbergs kommun

Idag skrevs ett medborgarlöfte i Varbergs kommun under. Polisen har tillsammans med kommunen tagit fram detta för att minska brottsligheten samt därmed försöka öka tryggheten i området.

Medborgarlöftet innebär att kommun och polis har tagit fram fem konkreta insatser. Dessa har uppkommit genom bland annat i samråd med allmänheten.

Ökad polisiär fotpatrullering

Polisen ska bland annat öka sin närvaro i Varberg genom fotpatrullering. De ska även samverka med kommunen när det gäller information om narkotika och straffrätt för ungdomar i högstadiet. Även A- och EPA-traktorer kommer det fokuseras mer på, bland annat genom träffar anordnade av polisen och ytterligare trafikkontroller.

Alla har ett ansvar

Information om hur du som medborgare kan bidra till det trygghetsskapande arbetet i samhället, samt hur man kan agera brottsförebyggande i vardagen, kommer att spridas.

– Alla medborgare har ett samhällsansvar och kan förebygga brott. Därför vill vi höja medborgarnas kunskap om hur vi alla kan påverka upplevelsen av trygghet och att vi tillsammans kan ta ansvar för att minska brottslighet, säger Varbergs kommunpolis Ghadi Ghazale.

Fördjupat arbete mot våld i nära relation

Till sist så innehåller medborgarlöftet en punkt om ett fördjupat arbete mot våld i nära relation. Detta kommer att åstadkommas bland annat genom att hjälp erbjuds till både brottsoffer och förövare. 2021 startade arbetet med att erbjuda förövare hjälpmedel för att ändra sitt beteende. Polisen skriver att “ungefär hälften av de tillfrågade har valt att ta emot hjälpen som erbjöds.”