Vapen hittades i loppisbutik – ägaren slipper fängelse

Susanne Nilsson
Hovrätten för Skåne och Blekinge. Foto: Lars Lydig

En man som drev en loppis i södra Sverige och hade vapen på lagret slipper fängelse. Det rapporterar Dagens Juridik, med hänvisning till en hovrättsdom.

Mannen dömdes i tingsrätten till tre månaders fängelse för vapenbrott. Hovrätten ändrade påföljden till villkorlig dom och samhällstjänst, då de inte bedömer det som troligt att mannen kommer att fortsätta begå brott.

Vapen och patroner hittades i väska på lagret

Det var vid en tillsyn på loppisen i oktober 2021 som ett antal vapen påträffades i en väska på lagret. Det rörde sig om sju tårgas/startpistoler, två revolvrar, 15 kulpatroner, 17 hagelpatroner och sex tårgaspatroner. Mannen hade inget tillstånd för att ha vapnen i sin ägo. Han förnekade kännedom om vapnen och hävdade att någon anställd måste ha lagt dem i väskan vid städning av lokalen.

Hovrätten ändrade påföljden

Tingsrätten fann det osannolikt att mannen inte skulle ha känt till att vapnen fanns i lokalen, då det endast var tre personer som jobbade där. Dessutom fanns hans DNA på ett av vapnen. Han dömdes därför för vapenbrott till tre månaders fängelse. Domen överklagades till hovrätten, som ändrade påföljden till villkorlig dom och 100 timmars samhällstjänst. Detta motiverades med att det enligt rätten är osannolikt att mannen kommer att fortsätta begå brott, och att han själv samtyckte till samhällstjänst.