Väntetiden på ambulans har blivit längre vid akutlarm

Susanne Nilsson

Den genomsnittliga väntetiden på ambulans vid akutlarm har blivit längre. Det visar statistik från SOS Alarm, som jämfört väntetiden nu med väntetiden för tio år sedan.

Den genomsnittliga väntetiden vid så kallade prio 1-larm är idag cirka 18 minuter, vilket är 2,5 minuter längre än år 2011. I prio 1-larm ingår hjärtstopp, och en undersökning som gjorts av Hjärt- och Lungfonden visar att det framför allt är i storstäder som Stockholm, Malmö och Göteborg som väntetiden på ambulans blivit längre. I vissa mindre kommuner har den däremot minskat.

263 kommuner använder sig av SOS Alarm, och väntetiden har ökat i totalt 240 av dem.