Våldtäktsanklagad friad i både tingsrätt och hovrätt

Susanne Nilsson

En 22-årig man som åtalats för våldtäkt friades i både tingsrätten och hovrätten. Båda instanserna anser att det finns anledning att ifrågasätta delar av målsägandens vittnesmål.

I den friande domen framgår även att målsäganden vittnat om att den åtalade faktiskt avbröt då hon sade nej.

Kände varandra sedan tidigare

Mannen och kvinnan, som kände varandra sedan tidigare, träffades på en fest och gick tillsammans därifrån till en lägenhet. Enligt målsäganden har 22-åringen försökt genomföra ett samlag med henne mot hennes vilja. Tingsrätten konstaterade att de båda parternas version av vad som hänt skiljde sig åt, och att målsäganden inte kunnat beskriva i detalj vad som hände. Dessutom lämnade hon nya uppgifter under rättegången, något hon inte kunde uppge någon förklaring till.

Slutade då kvinnan sade nej

I förhör hade kvinnan berättat att mannen ska ha tagit av sig sina kläder och lagt sig ovanpå henne. Hennes underliv var blottat och han ska ha fått utlösning. Han ska ha fortsatt trots att hon sade ifrån en gång, men slutat omedelbart andra gången hon sade nej. Kvinnan fick under rättegången frågan om det kan ha varit så att mannen inte hörde henne första gången hon sade nej, och svarade “Ja, så kan det ha varit.”

Tingsrätten ansåg inte att 22-åringen haft uppsåt och han friades därför.

Varken klar eller detaljrik berättelse

Domen överklagades till hovrätten, som gjorde samma bedömning. De ansåg att kvinnans berättelse verkade ha vuxit fram allt eftersom hon fått frågor, och att berättelsen varken var klar eller detaljrik. Vidare ansåg de att kvinnans egen berättelse om hur hon låg, raklång på rygg med benen ihop, talade emot att mannen skulle kunnat agera så som kvinnan beskrivit.

Friades i hovrätten

Hennes vittnesmål upplevdes av hovrätten vara så pass vagt att de inte ens kunde avgöra vilka sexuella händelser som egentligen förekommit eller hur händelseförloppet sett ut. Därför ansågs uppgifterna inte kunna ligga till grund för en bedömning. Med hänsyn till att ingen stödbevisning fanns, samt det faktum att kvinnan vittnat om att mannen slutat då hon sade nej, friades han även i hovrätten.