Våld och hot ökar på kvinnofängelser

Susanne Nilsson
Foto: Kriminalvården

Antalet rapporter om hot och våld på svenska kvinnofängelser ökar. Detta rapporterar Ekot, som tagit del av statistik från Kriminalvården.

Hittills i år har dubbelt så många incidenter mellan intagna rapporterats jämfört med samma period för fyra år sedan. Något som bland annat har sin förklaring i den rådande anstaltssituationen.

Ökad trängsel främsta orsaken

Ökad trängsel på kvinnoanstalterna tros vara en av de viktigaste förklaringarna. För tre år sedan fanns det tomma platser på kvinnoanstalter, men förra året hade de en beläggning på 115%.

– Är vi fler på samma ställe så ökar konfliktytorna. Men vi tror också att det förändrade klientelet gör att konflikterna blir fler. Nu är det absolut vanligaste brottet olika former av våldsbrott, säger Adrian Russo, ställföreträdande anstaltschef på kvinnoanstalten Hinseberg, till Ekot.

Det noteras dock att en rapport om hot och våld, inte alltid innebär att den intagne befinns skyldig till anklagelsen.