Ulf Kristersson uppmanar svenska folket att spara el – läget är “relativt akut”

Susanne Nilsson
Foto: Skärmdump regeringens hemsida

Regeringen höll på fredagsmorgonen en presskonferens på grund av den pågående energikrisen. Budskapet vid pressträffen var tydligt: läget gällande det svenska elsystemet är “relativt akut”.

Under pressträffen var budskapet från regeringen tydligt. Svenskar uppmanas nu att spara el för att minska risken för bortkoppling.

“Utomordentligt ansträngd”

Statsminister Ulf Kristersson inledde presskonferensen med orden “Nu är tiden att stötta, att kraftsamla och att spara för att ta oss igenom en tid som är utomordentligt ansträngd.” Värst i Sverige och i hela Europa är situationen i södra Sverige, där det finns minst installerad produktion jämfört med elbehoven. Det finns nu en “reell risk” för bortkoppling av elen.

Endast sex reaktorer kvar

Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister, pratade lite om bakgrunden till den nuvarande krisen. Av de 24 reaktorer som det en gång planerades för finns nu endast sex stycken kvar, vilket gör att utsattheten är betydande.

Ännu mer allvarlig blir situationen då Sveriges största kärnkraftverk, Oskarshamn 3, tas ur drift idag och under nio dygn framåt, på grund av underhåll. Även kärnreaktorn Ringhals 4 är stoppad för reparation fram till den 23 februari.

“En ökad robusthet är nödvändig”

Energi- och näringsminister Ebba Busch pratade om det stora behovet av mer elproduktion, och att en ökad robusthet i elsystemet är nödvändig för att göra det mindre sårbart. Hon påpekade också vikten av att ha “en energimix där alla kraftslag får plats”.

“Måste förbereda oss”

Även Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe deltog vid pressträffen. Apropå risken för bortkoppling av elen sade hon följande:

– Vi behöver vara förberedda om det skulle behövas. Det är inte nära förestående, men vi måste förbereda oss.