Tusen år gammal kvarn hittad i Blekinge

Susanne Nilsson
Foto: Blekinge Museum

En vattenkvarn som tros vara Skandinaviens äldsta har hittats i Sölvesborg i Blekinge. Området tillhörde på den tiden Danmark, och kvarnen tros ha byggts runt år 1070 på uppdrag av den dåvarande danska kungen.

Fyndet gjordes i samband med att arkeologer undersökte en plats där Sölvesborgs kommun planerade att bygga ett industriområde.

– En kollega hade hittat hästben där för tio år sedan så vi tänkte väl att vi skulle hitta mer hästben, kanske en offerplats eller någonting sådant från vikingatiden, säger Carl Persson, ansvarig arkeolog vid utgrävningen, till DN.

Äldsta vattendrivna kvarnen i Skandinavien

Kvarnen tros vara en så kallad skvaltkvarn och dess ålder har bestämts genom kol 14-metoden.

“I samband med en arkeologisk förundersökning i Sölvesborg hösten 2021 gjordes en oväntad upptäckt. Här hittade arkeologerna från Blekinge museum och Arkeologerna vad som förmodligen är den äldsta bra daterade vattendrivna kvarnen i Skandinavien. Dateringar genom både kol-14 och dendrokronologi (hästben, träplankor) pekar på att kvarnen är anlagd omkring 1070 e Kr. Den är alltså nästan 1000 år gammal. Det som talar för att det handlar om just en kvarn är stenkonstruktionen med en ränna. Troligen är det en så kallad skvaltkvarn. Vattendrivna kvarnar nyttjades vid denna tid främst av samhällets eliter som hade ett intresse av att kontrollera kvarnarna. Kvarnlämningen är belägen på mark som tillhört Sölvesborgs slott, uppförd av den danska kungamakten. Ett av fynden är en skakel, alltså den stång som fästs vid en vagn för att anspänna ett dragdjur. Denna är sannolikt äldre än själva kvarnanläggningen, möjligen från vikingatid” skriver Blekinge Museum på sin facebooksida.

Kvarnens öde är oklart

Platsen där kvarnen hittades är igenfylld och det är ännu inte avgjort vad som ska hända med kvarnen eller om industriområdet kommer att byggas.

– Personligen ser jag gärna att den ligger kvar där den ligger, den ligger bra där. Och om de gräver ut den om 300 år så gör de det bättre än vad jag gör, säger Carl Persson till DN.