Tulltjänstemän kan få bära vapen – nytt förslag från regeringen

Nathalie Wästerlund

Regeringen har i veckan gett Tullverket i uppdrag att se över sina behov av utrustning hos myndighetens anställda. Översynen omfattar bland annat att se över beväpningen av tulltjänstemän, något som inte finns i dagsläget.

Det givna uppdraget har getts mot bakgrund av det rådande säkerhetsläget. Tullverket har en omfattande verksamhet, där en del av myndighetens uppdrag handlar om att agera mot grovt kriminella individer med kopplingar till gängbrottslighet. Gängkriminalitetens verksamhet omfattar bland annat smuggling av vapen och narkotika, något som Tullverket kommer i kontakt med mycket ofta.

Ökat behov av beväpnade tjänstemän

Den senaste tidens våldsvåg med skjutningar och sprängningar visar tydligt att de som är inblandade i denna gängbrottslighet har ett stort våldskapital.

– Det är viktigt att våra tulltjänstemän känner sig trygga i sitt arbete. Den senaste tidens eskalerande säkerhetsläge har ökat behovet av att beväpna fler tulltjänstemän. Därför ger vi nu Tullverket i uppdrag att se över behovet av utrustning, inklusive vapen, för de anställda, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) i ett pressmeddelande från regeringen.