Tre män dömda till fängelse för grovt fornminnesbrott

Susanne Nilsson
Foto: Tommy Hvitfeldt

Tre män dömdes på fredagen av Göta Hovrätt till fängelsestraff för grovt fornminnesbrott. Männen har tidigare dömts för samma brott i tingsrätten, men då med påföljden villkorlig dom och samhällstjänst.

Domarna överklagades av båda parter, och hovrätten valde att skärpa straffen för de tre männen till fängelse i ett år, ett och två månader respektive ett och och fyra månader. En fjärde man dömdes för medhjälp till grovt fornminnesbrott till villkorlig dom och böter.

– Det saknas vägledande avgörande från Högsta domstolen om straffvärde och påföljd när det gäller grovt fornminnesbrott säger hovrättsrådet Christer Ganelind som var ordförande vid huvudförhandlingen, i ett pressmeddelande.

“Kulturhistorisk information förstörs”

Männen, som är mellan 58 och 71 år gamla, stoppades av kustbevakningen i en båt utanför Öland i juli 2020. De hade dykutrustning som hängde på tork, och i båten hittades ett antal träföremål som visade sig vara fornminnen. Hemma hos männen hittades också en stor samling med sjöhistoriska föremål, bland annat en järnkanon från 1600-talet.

– Hovrätten har vid sin bedömning av brottens straffvärde bland annat beaktat att fornminnesbrott många gånger kan leda till skador som inte går att reparera, eftersom värdefull kulturhistorisk information förstörs och brottet kan sägas rikta sig mot ett kollektivt kulturarv, tillägger Christer Ganelind i pressmeddelandet.

Männen nekar till brott.