Torka utropas i Storbritannien efter extremvädret – restriktioner att vänta

Jannik Svensson

Storbritannien har på vissa håll i landet under juli uppmätt de högsta temperaturerna sedan 1935. Det varma vädret har lett till dålig skörd, skogsbränder och låga nivåer av grundvatten. Under dagen väntas torka utropas i delar av landet.

STORBRITANNIEN De omfattande konsekvenserna av extremvädret i Storbritannien har gjort att man under fredagen väntas utlysa torka i flera delar av landet. Flera delar av Storbritannien har under de senare månaderna legat i det första stadiet, “förlängt torrt väder”.

Med deklarationen av torka väntas hårdare restriktioner om vattenanvändning att utfärdas för de brittiska innevånarna.

Varmaste juli sedan WWII

På Heathrow mätte man den 19 juli 40,2 grader celsius – det högst uppmätta temperaturen sedan sommaren 1935. Alla delar av landet, utom de nordligaste, har uppnått första stadiet av torka och landet har under sommaren drabbats av omfattande skogsbränder och dålig skörd.

Samtidigt rapporterar brittiska myndigheter att vattennivåerna i centrala, södra och västra England är “exceptionellt låga”. Konsekvenserna för brittiskt jordbruk är omfattande och priset på potatis, och andra livsmedel, väntas stiga ytterligare.

Senast Storbritannien deklarerade torka var sommaren 2018 och 2011 före det. 

Klimatförändringar bakom torkan

Forskare varnar nu för att de mänskligt pådrivna klimatförändringar kommer att fortsätta driva upp temperaturerna och att torka kan bli ett vanligare inslag av de brittiska sommarmånaderna.

Den brittiska myndigheten Environment Agency förutspår att landets floder kommer att ha mellan 50 och 80 procent mindre vatten under sommarmånaderna inom 30 år.

Förlängt torrt väderFörhöjd risk för vilda djur och växer.
TorkaPåfrestningar på offentliga och privata vattenkällor, minskad skörd, lokala skogsbränder och långvariga skador på habitat samt vilda djur och växter.
Svår torkaLångvarig och utbredd miljöskada, utbredda skogsbränder, misslyckad skörd, brist på dricksvatten och djurfoder samt bristande vattenförsörjning från offentliga och privata vattenkällor.
Återhämtande torkaBeroende av det tidigare stadiets svårighet.
Brittiska myndigheters fyra olika stadier av torka

Jannik Svensson är chefredaktör och ansvarig utgivare på Nongrata.