Tolv klimataktivister döms efter uppmärksammad trafikblockad

Susanne Nilsson

Tolv personer döms för sabotage och ohörsamhet efter en klimataktion i somras. De dömda slipper fängelse och får istället villkorlig dom respektive skyddstillsyn.

I augusti i år utförde organisationen Återställ våtmarker en aktion på E4:an i Solna. Tolv personer satte sig på vägbanan, två av dem limmade även fast sina händer i asfalten. Trafiken blockerades och köerna blev snabbt långa.

Ambulans fastnade i köerna

Gruppen har utfört flera liknande aktioner, men denna blev extra uppmärksammad då en ambulans på prio 1-utryckning fastnade i köerna. Syftet med aktionen var, enligt Återställ våtmarker, att på ett fredligt sätt uppmärksamma människor på den pågående klimatkrisen.

Döms för sabotage och ohörsamhet

Tingsrätten ser inte att demonstrationen omfattas av demonstrationsfriheten. Vidare ledde aktionen, enligt domen, till att “den allmänna samfärdseln allvarligt stördes och hindrades”. Därför döms samtliga för sabotage. Personerna lyssnade inte på polisens befallningar om att lämna vägbanan, därför döms de också för ohörsamhet mot ordningsmakten.

Förmildrande omständighet

Tingsrätten skriver i domen att gärningarna har ett samlat straffvärde som uppgår till fyra månaders fängelse. Trots detta väljer rätten att döma nio personer till villkorlig dom och tre till skyddstillsyn. De milda domarna motiveras dels med att demonstrationen hade ett i grunden fredligt syfte vilket ses som en förmildrande omständighet, dels med att gärningarna ställts i proportion till andra mer allvarliga gärningar som omfattas av samma åtalspunkt.

Yrkade på fängelse

Åklagaren i fallet, Marina Ivic, hade yrkat på fängelse för tio av de tolv åtalade. Hon säger till DN att hon anser att tingsrätten kom fram till en felaktig slutsats när det gäller påföljdsfrågan.

– Jag anser inte att det finns utrymme för att välja villkorlig dom eller skyddstillsyn. Det har att göra med tidigare gärningar men också risk för fortsatt brottslighet.

“Motståndet måste fortsätta”

Inför att tingsrätten ska meddela sin dom skriver Återställ våtmarker på sin hemsida att “motståndet måste fortsätta oavsett vad domen blir”.

Helen Wahlgren, presstalesperson för Återställ våtmarker, säger till DN att planen är att genomföra fler liknande trafikblockader i närtid. Vid dessa aktioner kommer personer som dömdes på måndagen att medverka.

Domen väntas överklagas av flera av de dömda.