Tio månader efter Mats Löfvings död – Arbetsmiljöverket avslutar tillsynsärendet

Nathalie Wästerlund
Mats Löfving. Foto: Minna Ridderstolpe

Efter att den tidigare polischefen Mats Löfving hittats död efter en uppmärksammad härva om jäv, polisanmälningar och misstänkta brott inleddes ett tillsynsärende av Arbetsmiljöverket. Nu avslutas ärendet med ett antal punkter av kritik mot Polismyndigheten och flera krav på åtgärder inom myndigheten.

I februari 2023 hittades Mats Löfving avliden i sitt hem, bara timmar efter att polisens externa utredare hållit presskonferens och bland annat lagt fram att rikspolischefen Anders Thornberg borde överväga skilja Löfving från sin tjänst. Arbetsmiljöverket inledde därefter ett tillsynsärende som visade på stora brister i Polismyndighetens arbetsmiljöarbete, vilket lett till skarp kritik och krav på åtgärder från Polisförbundet och Arbetsmiljöverket.

– Vi ser en tydlig vilja att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet, Polismyndigheten har förstått allvaret och agerat på vår kritik, säger Katharina von Sydow, förbundsordförande i Polisförbundet, i ett pressmeddelande.

Utveckla krisstödsarbetet

Nu, knappt tio månader efter att ärendet inleddes, har Arbetsmiljöverket avslutat tillsynsärendet. Detta då Arbetsmiljöverket godtagit polisens plan för hur de identifierade riskerna ska tas om hand och hur de ska följas upp. De åtgärder som identifierats ska stärka myndighetens arbete mot kränkande särbehandling och utveckla krisstödsarbetet. Bland annat ska detta göras genom utbildningsinsatser för att öka kunskapen hos chefer. Polismyndigheten ska också systematiskt sprida verktyg för reflektion i vardagen, enligt deras pressmeddelande som rör ärendet.

– Vi har identifierat risker och tagit fram åtgärder i god samverkan. Nu fortsätter arbetet, Polisförbundet kommer att noga följa upp hur detta omsätts i praktiken på Polismyndigheten, säger Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud hos Polisförbundet, i ett pressmeddelande.

Djupt tragiskt

– Det som skett är djupt tragiskt, det här får aldrig ske igen. Vi har under hela processen arbetat för att de allvarliga brister som framkommit ska åtgärdas så att Sveriges poliser kan känna sig trygga med att arbetsgivaren tar sitt arbetsmiljöansvar på allvar, säger Polisförbundets förbundsordförande Katharina von Sydow.