Tidigare friad man döms till livstids fängelse av Högsta domstolen

Susanne Nilsson
Riksåklagare Petra Lundh är nöjd med Högsta domstolens beslut att fälla på indiciekedjan. Foto Per Groth respektive Carl Johan Eriksson

En 25-årig man som först dömdes till livstid i tingsrätten och sedan friades i hovrätten har nu återigen dömts till livstid av Högsta domstolen (HD). Mannen dömdes för ett mord som begicks i oktober 2020, när en man sköts till döds vid en busshållsplats i Märsta.

Hovrätten friade mannen eftersom de ansåg att en alternativ gärningsperson inte helt kunde uteslutas. HD gjorde dock gjort samma bedömning som tingsrätten gällande den så kallade indiciebevisningen som finns i fallet. Vittnen till mordet såg inte mördarens ansikte, men både tingsrätten och HD anser alltså att indiciekedjan är tillräckligt stark för att fälla mannen.

Jacka med offrets blod hittades hemma hos 25-åringen

Mordet skedde mitt på dagen och mördaren försvann från platsen på en elsparkcykel. Den nu dömde 25-åringen greps några månader senare. Hemma hos honom hittades en jacka med blodspår från den mördade mannen, och 25-åringens dna fanns på patronhylsor som hittades på mordplatsen. Det är också klarlagt att mannen hade tillgång till en elsparkcykel och att han befann sig i det aktuella området vid tiden för mordet. Han har inget alibi för tiden då mordet skedde. HD anser därför att den samlade bevisningen är tillräcklig för en fällande dom.

”Det samlade värdet av bevisningen är i detta fall högre än det adderade värdet av de enskilda bevisen; det framstår som mycket osannolikt att samtliga de omständigheter som framkommit genom åklagarens bevisning skulle föreligga även om gärningsmannen var någon annan än AC. Vid en sammanvägd bedömning ger därför den av åklagaren åberopade bevisningen ett mycket starkt stöd för åtalet.” skriver de i domen enligt ett pressmeddelande på Åklagarmyndighetens hemsida.

Principiellt viktig dom

Riksåklagare Petra Lundh uttalar sig om domen i pressmeddelandet.

– Jag kan konstatera att Högsta domstolen delar min uppfattning att bevisningen räckte i det här fallet. Först ska varje bevis värderas för sig och därefter måste en sammanvägd bedömning göras av all bevisning i målet. Flera pusselbitar som var för sig inte räcker för en fällande dom kan vid en samlad bedömning leda till att åtalet är styrkt. Dagens dom är principiellt viktig och kommer att få en stor betydelse, inte minst vid skjutningar i kriminella miljöer där det ofta saknas vittnen som berättar vad som hänt och där bevisningen därför består av indicier, säger hon.

Lämnade landet

Den dömde mannen lämnade Sverige efter Hovrättens friande dom. Han tros befinna sig i Sierra Leone, som inte har något utlämningsavtal med Sverige. Det bedöms i nuläget inte finnas några möjligheter att tvinga honom avtjäna det utdömda straffet.