Terrorhotnivån höjs från ett förhöjt hot till ett högt hot – Polisen uppmanar svenskarna att leva på som vanligt

Nathalie Wästerlund

Säkerhetspolisen har beslutat att höja terrorhotnivån från ett förhöjt hot (3) till ett högt hot (4). Trots detta innebär det inte att man ska sluta göra de saker som man brukar i vardagen, utan endast att man ska vara mer vaksam.

Hotnivåskalan består av fem nivåer där den lägsta nivån (1) är inget identifierat hot och den högsta (5) innebär ett mycket högt hot. Varje nivå har ett brett spektrum, vilket innebär att variationer kan ske inom respektive nivå. Till exempel innebär förhöjt hot (3) att det finns aktörer med både avsikt och förmåga, det vill säga att ett terrorattentat kan komma att ske. Sedan 2010 har terrorhotnivån i Sverige varit förhöjd. Den har legat på en trea i princip hela tiden de senaste 13 åren, med ett kort undantag då den höjdes till en fyra.

Den fullständiga hotnivåskalan är följande:

Inget identifierat hot (1)

Begränsat hot (2)

Förhöjt hot (3)

Högt hot (4)

Mycket högt hot (5)

Sverige ett prioriterat mål för terrorism

– Hotbilden mot Sverige har successivt förändrats och attentatshotet från aktörer inom våldsbejakande islamism har under året ökat. Sverige har gått från att betraktas som ett legitimt mål för terrorattentat till att betraktas som ett prioriterat mål. Detta hot bedöms nu kvarstå under en längre tid och därför har jag beslutat att ändra terrorhotnivån, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Samarbete minskar risken

Höjningen av terrorhotnivån innebär inte att det är fara för våra liv, utan är tänkt att fungera som en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbeta med åtgärder för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa. När myndigheter som Polisen, Säpo, MSB och Försvarsmakten, som alla ingår i Samverkansrådet mot terrorism, arbetar tillsammans, är risken för terrordåd lägre. Nongrata har tidigare rapporterat om Polismyndighetens arbete för att behålla Sverige säkert.

Ryktesspridning en naturlig reaktion

Det senaste dygnet har flera rykten börjat sprida sig på sociala medier om påstådda planerade dåd och gripanden vid gallerior i Stockholm. Att sådana rykten sprids är inget ovanligt när det börjar pratas om ökad risk för terrorattentat eftersom många blir oroliga. Det är dock just det som Polisen försöker motverka genom att råda svenskarna att leva sina liv som vanligt, då en samhällelig rädsla kan påverka läget negativt. Längst ned i meddelandet som sprids står det att informationen kommer från ”frugans kusin som jobbar på SOS Alarm”. Detta dementeras dock av SOS Alarm.

”SOS Alarm vill tydliggöra att bolaget inte har gått ut med någon information av detta slag utan det som framkommer i meddelandet är alltså endast ryktesspridning. SOS Alarm uppmanar de som får sms av denna karaktär att inte okritiskt sprida det vidare”, skriver Douglas Norström, pressansvarig på SOS Alarm, enligt Aftonbladet.