Sveriges säkerhetsläge har försämrats ytterligare – så här arbetar Polisen för att stoppa terrorattentat

Nathalie Wästerlund

Säkerhetspolisen har gått ut med att Sveriges säkerhetsläge ytterligare har försämrats. En kombination av Rysslands krigföring i Ukraina, koranbränningarna och Sveriges Natoansökan har gjort att vi har blivit ett prioriterat mål för terrororganisationer och enskilda terrorister. Polisen, i samarbete med flera andra myndigheter, arbetar hårt för att bevara Sverige tryggt.

Terrorhotnivån mot Sverige ligger i nuläget fortsatt på en förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala, enligt Säpo. Det kräver ett nära samarbete mellan många olika myndigheter som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och regeringen. Polisen har det övergripande ansvaret för ordning och säkerhet i Sverige vilket bland annat innebär att polisen är samhällets första resurs för att direkt ingripa mot ett påbörjat eller pågående terrorattentat eller annat angrepp med grovt och omfattande våld.

Redex – samarbetet mellan Polisen och Säpo

Ett verktyg som polisen använder sig av är projektet “Redex”, en förkortning för “reduktion av extremistmiljöer”. Samarbetet är en följd av Riksrevisionens granskning 2018 av Polismyndigheten och Säpo, som landade i att utbytet av underrättelseinformation myndigheterna emellan behövde bli mer enhetlig. Sedan fyra år tillbaka arbetar de två myndigheterna tätt ihop med att utbyta erfarenheter och förmågor, utveckla arbetsmetoder, ta fram effektiva åtgärder och delta operativt i insatser. Arbetet innebär individuella åtgärdsplaner mot specifika individer eller grupper och sker i samtliga regioner samt vid Noa.

Övningar och utbildning viktigt

Grunden i Polismyndighetens arbete för att förebygga extremism och terrorism sker i det aktiva kontaktsökande arbetet som sker i lokalpolisområdena. Bland annat genom områdespoliser, kommunpoliser och dialogpoliser samt kontinuerlig inrapportering av underrättelser, såväl positiva som negativa, för att möjliggöra värdering. För att öka alla polisers förmåga hålls regelbundet både utbildning och övningstillfällen. Metoden för pågående dödligt våld, PDV, sprids inte minst genom övningar runt om i landet, skriver Polisen i ett pressmeddelande.

Nationella insatsstyrkan

En viktig del i pusslet är också den Nationella insatsstyrkan (NI). Det är Sveriges yttersta polisiära resurs som ska ingripa och hantera situationer som är så allvarliga, ovanliga eller riskabla att de inte går att hantera inom den vanliga polisverksamheten. Huvuduppgiften är att bekämpa just terrorism. Ni genomför regelbundet insatser åt både Polisen och Säpo. Det finns även ett omfattande samarbete såväl nationellt som internationellt. NI är en del av av det Nationella insatskonceptet (NIK) som förstärker polisens ordinarie lokala resurser. Systemet är utformat för att den svenska polisen ska kunna hantera brottsliga angrepp på samhälle, individ och egendom på ett effektivt sätt med hög operativ tillgänglighet och korta responstider.

Försvarsmakten övervakar

Alla dessa verktyg, myndigheter och resurser är viktiga för svensk säkerhet. När samarbetet fungerar och arbetet hela tiden går framåt är Sveriges intressen, samhälle och invånare som säkrast. Den säkerhetspolitiska situationen har onekligen blivit sämre, men Försvarsmakten följer utvecklingen noga och bevakar Sveriges territorium och närliggande områden dygnet runt. Just nu ser Försvarsmakten inga oroande rörelser längs våra gränser, men ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Inte heller militära maktmedel eller hot om sådana kan uteslutas, något vi redan sett i Rysslands utspel mot Sverige i samband med vår Natoansökan.