Sveriges klimatmål kan missas

Nathalie Wästerlund

Naturvårdsverket har uppgett att Sverige med största sannolikhet kommer missa sitt klimatmål. Detta beror enligt myndigheten på de minskningar i reduktionsplikten som presenterats av det nya regeringsalternativet. Förslaget skulle innebära att mer fossil bensin och diesel kommer brukas, medan användandet av biodrivmedel minskar.

Naturvårdsverket uppger att det skulle leda till en tioprocentig ökning av Sveriges koldioxidutsläpp, med cirka fem miljoner ton ökade CO2-utsläpp.