Sverigedemokraterna vill lägga ned Institutet för mänskliga rättigheter – hävdar att Sverige “inte har problem med rasism”

Nathalie Wästerlund

Sverigedemokraterna (SD) vill lägga ned Institutet för mänskliga rättigheter – och med det även avveckla bidrag till arbete mot rasism och diskriminering. Detta har kommit fram efter att TV4 tagit del av interna dokument från regeringskansliet.

Institutet för mänskliga rättigheter är en statlig myndighet som inrättades i januari 2022. Institutets uppgifter är bland annat att granska hur mänskliga rättigheter följs och upprätthålls i Sverige, delta i internationellt samarbete samt rapportera och lämna förslag på åtgärder till regeringen.

“Inte stora problem med rasism i Sverige”

I dokumenten framgår det att partiet tycker att institutet är överflödigt “då det i Sverige redan finns många andra instanser som ytterst värnar de mänskliga rättigheterna till exempel domstolsväsendet, JK, JO med flera”. Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för SD, argumenterar även för att det är en ekonomisk fråga och att det inte uppfyller en så pass viktig funktion att de kan rättfärdiga kostnaderna som de medför.

– Vi har inte jättestora problem med diskriminering och rasism i Sverige. Det här är ett problem som det pratas väldigt mycket om i media, påstår politikern.

Vill avveckla bidrag mot rasism

Med institutet vill SD även avveckla bidrag till arbete mot rasism och diskriminering. Ludvig Aspling berättar för TV4 att det “finns en problematik med att delar av pengarna går till ABF”, Arbetarnas Bildningsförbund, som har “nära kopplingar till Socialdemokraterna”.

– Det är behjärtansvärda ändamål, men när man tittar på anslaget, hur de här pengarna används så ser man ganska snabbt att det inte riktigt går rätt till, framhåller Aspling.

Förslagen kommer troligtvis avvisas

Trots SD:s försök så verkar det som att båda förslagen kommer avvisas, enligt de uppgifter som TV4 tagit del av. De rapporterar att departementet anser att förslaget om indragna bidrag “skulle innebära en ambitionssänkning i arbetet för ett samhälle fritt från diskriminering trots behov av fortsatta insatser inom området.”