Sverige bistår Italien i mordutredning

Susanne Nilsson

Sverige kommer att bistå Italiensk domstol med utredningen av ett ouppklarat mord från 1995. Det framgår av ett pressmeddelande från Sveriges Domstolar.

Det är Linköpings tingsrätt som har godkänt Italiens begäran. Tingsrätten kommer att ansvara för att utredningsåtgärderna, som består av förhör med ett större antal vittnen, utförs.

Ett sätt för domstolar inom EU att samverka

Mannen som är misstänkt för mordet är häktad i Italien och rättegången mot honom har inletts. För att den ska kunna genomföras är det nödvändigt att drygt 30 vittnesförhör genomförs i Sverige.

– En europeisk utredningsorder är ett sätt för domstolar inom EU att samverka genom att, som i detta fall, säkerställa att vittnesförhör kan hållas även när personer befinner sig i andra medlemsländer. Efter dagens beslut kommer berörda vittnen kallas i vanlig ordning, säger Petter Granqvist, chefsrådman som fattat beslutet, i ett pressmeddelande.