Svenskens plånbok har inte utrymme för hållbar veckohandling – ekomaten bortprioriteras allt mer

Nathalie Wästerlund

I takt med att matpriserna stiger så sjunker svenskarnas intresse för ekologisk mat. När vi tvingas vända ut och in på plånboken så blir den hållbara maten bortprioriterad, i alla fall enligt den Ekologiska årsrapporten.

Den Ekologiska årsrapporten 2022 redovisar en tydligt nedåtgående trend i svenskarnas konsumtion av ekologiska matvaror. Av all mat som såldes i matbutikerna under det gångna året var bara 5,1% ekologisk, vilket är en minskning jämfört med tidigare år. 2021 var 5,8% av den totala livsmedelsförsäljningen ekologisk, och 2020 låg den på 6,3%. Under 2022 var drygt hälften av all ekologisk försäljning KRAV-märkt, vilket motsvarar 2,6% av den totala försäljningen.

Bra, men inte bättre inom EMV

Men inom kategorin egna märkesvaror (EMV) har den ekologiska försäljningen gått bättre, trots att den minskat under året som gått. 2020 var andelen sålda ekologiska egenmärkta varor 9,7%, jämfört med 2022 då de minskat med 1,7 procentenheter till 8,0%. Egna märkesvaror har under 2010-talet tagit allt större plats i dagligvaruhandeln, vilket gynnar svenskarna extra mycket just nu då EMV tillåter en större frihet och flexibilitet vid prissättning av varor. 2022 stod EMV för drygt 28 procent av den totala livsmedelsförsäljningen.

Offentliga sektorn lyfter ekomarknaden

När det kommer till matinköp inom offentlig sektor har den ekologiska försäljningen istället ökat. Enligt Aftonbladet har ekoinköpen ökat med cirka 800 miljoner kronor för restauranger och 570 miljoner kronor för offentlig sektor, vilket har lyft hela ekomarknaden. Mycket av det som serveras i offentliga kök är sådana varor som ofta finns tillgängliga som ekologiska för ett billigt pris, som potatis, morötter och mjölk. Att köpa in detta i större kvantitet gör att det blir billigare, till skillnad från till exempel den ekologiska mjölken som finns tillgänglig för individen i butik som ofta är dyrare.

– Svenska jordbruket påverkas självklart av inflationen, bland annat eftersom det är mycket mat från utlandet som är billigare för konsumenten. Det är svårt för oss att jämföra oss med de som gör utländska råvaror just för att de är mycket billigare, och då minskar efterfrågan på de ekologiska produkterna, berättar Axel Kempe som jobbar inom lantbruk med specialisering inom växtodling, för Nongrata.