Svensk polis ledande i internationell insats – goda resultat i det brottsförebyggande arbetet

Nathalie Wästerlund

Mellan den 10-12 oktober genomfördes en omfattande internationell insats på 24 platser runt om i Europa. Myndigheter från tio olika länder, bland annat Interpol, bidrog för att förebygga och stoppa organiserad gränsöverskridande brottslighet i Östersjöområdet och norra Europa.

Ett 30-tal anmälningar om brott har upprättats, och ett 40-tal böter har utfärdats för mindre brott. 13 personer har blivit anhållna, fem personer från internationella kriminella nätverk har gripits och varor värda miljoner har beslagtagits. Bland brottsanmälningarna finns, enligt polisen: Grova stölder, stölder, häleri, penningtvätt, brukande av falsk urkund, grovt narkotikabrott, narkotikabrott och rattfyllerier.

– Vårt fokus har varit att fånga upp personer med kriminella avsikter på deras in- och utresa. I insatsen har vi bland annat kontrollerat 10 000 personer och då kunnat upptäcka brottslighet, särskilt organiserad gränsöverskridande brottslighet, avbryta kriminella planer och att avvisa personer som inte har rätt att vistas i landet. Genom det informationsutbyte som skett mellan våra länder har förmågan att ingripa har varit stor, säger polismästaren Mats Palmgren vid Nationella operativa avdelningen som action leader, i ett pressmeddelande från polisen.

Varor i mångmiljonklassen beslagtagna

Insatsen har bland annat bestått av gemensamma spaningsinsatser, koordinerade tillslag och kontroller av fordon. Omkring 6 300 fordon har kontrollerats. Detta har resulterat i att 13 personer har gripits för brott och genom interna utlänningskontroller har 18 personer blivit föremål för insatser med stöd av utlänningslagen. Den svenskledda insatsen har resulterat i att personer anhållits i Finland, Lettland, Sverige och Tyskland. Fem personer från internationella kriminella nätverk har gripits och varor i mångmiljonklassen avseende jordbruksutrustning har beslagtagits.

Betydande del i att bekämpa brottslighet

I Sverige har det även på flera platser beslagtagits bilar till stora värden efter att de har stulits och i ett fall även omidentifierats. Totalt sju fordon, med ett sammanlagt värde på cirka 6,5 miljoner, har utmätts eller tagits i beslag. I Stockholmstrakten greps ett antal personer som kommit till Sverige med avancerad utrustning för att stjäla båtmotorer. Utöver detta har det inkommit 119 underrättelser om pågående eller kommande brottslighet.

– Precis som tidigare, visar informationsflödet och de konkreta resultaten att antalet personer som reser till Sverige bara för att begå brott är mycket omfattande. En insats av den här typen belyser omfattningen av den kriminella verksamheten, men den är också en betydande del i att bekämpa den, säger Mats Palmgren.