Striden om slöjförbud avgjord – Högsta förvaltningsdomstolen säger nej

Susanne Nilsson
Högsta Förvaltningsdomstolen och Ulrik von Essen. Foto: Carl Johan Erikson

I skånska Staffanstorp klubbades ett slöjförbud igenom av den M- och SD-ledda kommunstyrelsen under 2019. Förbudet skulle gälla för flickor upp till sjätte klass, som inte fick bära slöja i skolan. Även i Skurups kommun har man velat ha ett slöjförbud, för både elever och lärare.

Sedan förbudet klubbades igenom i Staffanstorp har det pågått en tvist om huruvida förbudet är juridiskt hållbart. Nu har saken slutligen avgjorts i högsta instans.

Strider mot grundlag

Förvaltningsrätten har tidigare kommit fram till att ett slöjförbud strider mot både grundlagens bestämmelse om religionsfrihet och Europakonventionen. Högsta förvaltningsdomstolen har i sin bedömning kommit fram till att det istället handlar om lagen gällande yttrandefrihet, och att ett slöjförbud strider mot den.

”Att begränsa rätten att bära huvudduk har effekter för enskilda och är därför en begränsning av yttrandefriheten. För att begränsningen ska vara tillåten måste den ha stöd i lag. Sådant lagstöd saknas i nationell rätt och därför ska kommunernas beslut upphävas” säger justitierådet Ulrik von Essen i ett pressutskick enligt Dagens Samhälle.