Straff för barnvåldtäkt halverat i hovrätten – flickans berättelse är för ospecifik

Nathalie Wästerlund
Hovrätten för Övre Norrland sänkte straffet som tingsrätten dömt ut. Foto: www.domstol.se

En 46-årig man har fått sitt fängelsestraff för våldtäkt mot barn nästan halverat av Hovrätten för Övre Norrland. Han frikänns bland annat från grovt sexuellt ofredande mot barn och hålls bara skyldig för två fall av barnvåldtäkt, till skillnad från tingsrättens dom som ansåg att han var skyldig för tre fall av barnvåldtäkt.

Mannen har vid upprepade tillfällen förgripit sig på den minderåriga flickan som han haft en nära relation till. Detta har hänt när hon var 11-12 år. Han har bland annat vidrört hennes underliv med sitt kön och sina fingrar. Vid minst tre tillfällen har han också utfört handlingar jämförbara med vaginalt samlag mot henne. Flickan uppger att händelserna oftast skett när hon och 46-åringen har varit ensamma men de har också skett i den säng som hennes mamma befunnit sig i, när mamman har sovit.

Lättnad att äntligen få berätta

I förhör har flickan berättat ingående och trovärdigt om sitt liv och sin relation till 46-åringen. Vid det första förhöret är hon enligt tingsrättens dom påtagligt känslomässigt påverkad, hon snyftar och gråter om vartannat under hela förhöret. Vid de senare förhören är hon mer samlad och uttrycker lättnad över att få berätta om de händelser som är aktuella. Hon har i förhören förklarat att hon har lättare för att beskriva händelser i skrift än att prata om dem. Hon beskriver “tämligen detaljerat” vad mannen har utsatt henne för, utan att benämna dem som faktiska sexuella övergrepp. Hon har inte berättat för någon om exakt vad hon blivit utsatt för, men har berört ämnet kring våldtäkt i samtal med sina kompisar. De vuxna som vittnat har uppgett att de såg att målsäganden inte mådde bra men att de inte fann någon förklaring till det i skolmiljön.

Åtta års fängelse i tingsrätten

När allt uppdagades drogs mannen inför rätta i Umeå tingsrätt. Han dömdes där för tre fall av våldtäkt mot barn, flera fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt ofredande mot barn samt sexuellt ofredande. Påföljden bestämdes till åtta års fängelse och drygt 800 000 i skadestånd till flickan. Mannen överklagade sedan domen som då togs upp av hovrätten.

Hovrätten halverar straffet

Precis som tingsrätten konstaterar hovrätten att gärningarna som rör våldtäkt mot barn är allvarligast. Vidare delar hovrätten tingsrättens bedömning att det finns flera straffvärdehöjande faktorer i målet, såsom relationen mellan mannen och målsäganden och att gärningarna skett på platser där flickan ska kunna förväntas känna sig trygg. Trots detta anser hovrätten att det straffvärde tingsrätten har kommit fram till är för högt beträffande den brottslighet som tingsrätten har funnit styrkt. Det handlar bland annat om att delar av flickans berättelser framstår som allt för ospecifika, vilket enligt hovrätten i och för sig framstår som naturligt utifrån att händelserna enligt henne har varit återkommande i vardagen och inte ”stuckit ut”. Hovrättens slutsats gällande dessa gärningar blir därför, till skillnad från tingsrättens, att åtalet inte är styrkt i dessa delar.

Mannen frikänns därför från delar av åtalet, bland annat ett fall av barnvåldtäkt. Straffet sänks från åtta år till fyra år och sex månader i fängelse. Även skadeståndssumman halveras nästan, då han enligt hovrätten är skyldig att betala 430 000 kronor till flickan.