Storbrand i polisens lagerlokaler – mängder av bevismaterial riskerar att förstöras

Nathalie Wästerlund

En brand har brutit ut i en av New York-polisens större lagerlokaler, där stora mängder bevismaterial förvaras. Enligt NBC News ska man bland annat ha förvarat flertalet beslagtagna fordon på området ifråga.

Räddningstjänsten i New York rapporterar via Twitter hur en massiv rökpelare stiger från branden. Det är ännu oklart var branden började, och huruvida den var anlagd eller inte.