Stora brister på akutsjukhusen enligt IVO:s granskning

Susanne Nilsson

Under 2022 har IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inlett en omfattande granskning av sjukhusvården i Sverige. Akutsjukhusen är i särskilt fokus, och 27 akutsjukhus från samtliga regioner har hittills granskats. IVO har än så länge fattat beslut gällande 21 sjukhus, och samtliga av dessa får kritik.

Personalbrist, framför allt bland sjuksköterskor, och för få vårdplatser är några av de återkommande problemen som lett till anmärkningar. Detta eftersom det leder till att patienter vårdas i korridorer eller på fel avdelning, vilket i sin tur äventyrar patientsäkerheten.

Oerhört låg nivå

Det är sedan tidigare känt att akutsjukhusen är hårt belastade.
– Vi har sett att marginalerna har minskat och varit små under en lång rad år, men att man nu tagit så mycket av de här marginalerna att man nu är på en nivå som är så oerhört låg att en ny gräns har passerats, säger IVO:s generaldirektör SofiaWallström enligt Läkartidningen.

Platsbrist orsakar dödsfall

Överbeläggningar och platsbrist beskrivs numera ofta som ett normaltillstånd på sjukhusen. Vid IVO:s pågående granskning har man bland annat sett patienter som vårdas i korridorer, där inget larm eller möjlighet till avskärmning finns. Andra patienter vårdas på fel avdelning. Det finns även rapporter om dödsfall som orsakats av just platsbrist. Sammantaget kan det konstateras att patienternas behov inte alltid kan tillgodoses, vilket gör att risken för vårdskador och allvarliga vårdskador ökar.