Stor ökning av barn och unga inom Kriminalvården

Susanne Nilsson
Foto: Kriminalvården

Antalet barn och unga inom kriminalvården är rekordhögt. Det visar färsk statistik från kriminalvården. Under de senaste två åren har antalet häktade ungdomar mellan 15 och 17 år mer än fördubblats.

Ökningen av ungdomar inom kriminalvården har varit tydlig under flera år.

– Det är den samhällsutveckling vi ser. Unga personer används i högre utsträckning på ett väldigt hänsynslöst sätt av de tungt kriminella och de som driver den grovt kriminella organiserade brottsligheten, säger Susanne Wedin, avdelningschef för anstalt, häkte och frivård på Kriminalvården, till SVT.

Antalet häktade ungdomar ökade med 73%

Under 2023 häktades 335 barn i åldersgruppen 15-17 år. Året innan var antalet 194 stycken, vilket innebär en ökning på hela 73% under 2023. Under förra året påbörjade också totalt 1825 personer under 21 år sin verkställighet inom kriminalvården, en ökning med cirka 290 stycken jämfört med året innan.

En ökning av strafflängden ses också bland barn och unga. Nästan hälften av de personer under 21 år som påbörjade sin verkställighet under förra året hade en strafftid på minst två år. År 2022 var motsvarande antal en tredjedel och under 2021 en fjärdedel.

Ungdomsanstalter kan tas i bruk om två år

Kriminalvården har fått ett regeringsuppdrag att förbereda för att upprätta särskilda ungdomsfängelser. Där ska unga personer som begår grova brott såsom mord, våldtäkt och grova rån kunna placeras. Om riksdagen beslutar om en lagändring ska ungdomsanstalterna kunna tas i bruk senast den första juli 2026.