Stockholms stad stänger förskola efter tillsyn – barnens liv är i fara

Nathalie Wästerlund

Efter tillsyn av en förskola i Grimsta har Stockholms stads utbildningsförvaltning beslutat att stänga ned verksamheten. Detta bland annat på grund av en rad allvarliga brister som riskerar att äventyra barnens säkerhet och i förlängningen medföra risk för liv och hälsa.

Bristerna i säkerheten gäller flera saker. Enligt Mitt i handlar det bland annat om en avsaknad av petskydd i eluttagen, olåsta dörrar in till rum med hälsofarliga preparat och personal som inte blivit utbildad i brandskydd eller första hjälpen. Det ska även vara brist på legitimerade förskollärare och personalsituationen beskrivs som instabil. Även lokalerna är slitna och det råder brist på leksaker och annat material för barnen.

“Vinstdrivande företag dränerar förskolor”

– Det här är ett extremt exempel på hur ett vinstdrivande företag kan dränera en förskola på resurser på bekostnad av barnen. Barn ska inte behöva ha det såhär och jag är lättad över att den här förskolan nu stängs så att de här barnen kan få en bättre och tryggare förskola, säger förskole- och barnborgarrådet Alexandra Mattsson (V) i ett pressmeddelande.

Brister åtgärdades inte trots synpunkter

Företaget som driver förskolan, Norlandia, hamnade i blåsväder redan 2021 då en rutinmässig kontroll gjordes på förskolan. Men förskolan rättade aldrig till sina brister, trots att det fanns en rad saker som anmärktes på. Så i torsdags kom slutligen beskedet om att verksamheten måste lägga ned. Beslutet om stängning gäller från den 17 mars, och barnen som i nuläget är placerade på förskolan kommer att få plats i andra närliggande förskolor.