Stockholm ska övervakas med drönare – polisen ignorerar individens integritet

Nathalie Wästerlund
Foto: Polisen

Stora delar av Stockholm kommer att övervakas med drönare efter ett beslut från polismyndigheten. “Intresset av att kamerabevaka de aktuella områdena med UAS väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad” skriver de på sin hemsida.

Polisen i region Stockholm har fattat beslut om att övervaka stora delar av staden med drönare. Syftet är att försöka minska brottsligheten, öka tryggheten och verka brottsförebyggande. Övervakningen kommer att ske på de platser som är särskilt brottsutsatta, bland annat i Tensta, Rinkeby, Bredäng och Farsta. Även centrala Östermalm kommer att övervakas.

Gäller till sista maj

Beslutet som gäller just övervakningen med drönare gäller fram till den 31 maj. Polisen skriver i ett pressmeddelande på sin hemsida att de områden som detta kommer att ske i “utgör sådana platser som är brottsutsatta eller där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller egendom”.

Platser övervakas på ett mer dynamiskt sätt

– Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i dessa områden. Genom att kamerabevaka från luften kommer vi kunna övervaka platser på ett mer dynamiskt sätt utifrån underrättelser och analyser av brottsligheten Vi kommer dessutom kunna lokalisera och identifiera gärningspersoner som begår brott och även bidra till förundersökningar i syfte att nå ökad lagföring, säger Hanna Paradis, kommenderingschef för den särskilda händelsen som hanterar den markanta ökningen av grova våldsbrott i Stockholm, i pressmeddelandet.

Övervakning sker på hög höjd

I största möjliga mån kommer åtgärder vidtas för att undvika att inskränka på enskildas integritet så mycket som det går. Övervakningen kommer att ske på hög höjd för att få en blick över hela områden, och endast ske på vissa tider och efter en noggrann behovsprövning. Detta innebär att enskilda individer förmodligen inte kommer att fångas på bild.

Enskildes integritet kan bli försummad

Trots vidtagna åtgärder skriver polisen dock att polismyndigheten “bedömt att intresset av att kamerabevaka de aktuella områdena med UAS väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad”.