Statsministern utlovar miljarder i garantier

Ricard Aron Nilsson

Regeringen meddelade vid en presskonferens under lördagen att de utlovar hundratals miljarder i likviditetsgarantier till energibolagen. Detta med anledning av att Ryssland strypt gasleveranser.

De senaste tolv månaderna har Ryssland minskat sina leveranser av gas till Europa och har på så sätt drivit upp priserna, vilket nu kulminerat i att gasleveranserna genom Nordstream 1 helt stoppats tills vidare. Anledningen påstås vara ett läckage som måste repareras.

– Vi befinner oss i ett ytterst allvarligt läge där Ryssland försöker knäcka Europa genom att utpressa svenska hushåll och företag, säger statsminister Magdalena Andersson (S).

Detta har lett till att många elproducenter riskerar likviditetsbrist, som i förlängningen kan leda till en allmän finansiell kris. Regeringen har därför föreslagit till riksdagen att man ska få ställa ut likviditetsgarantier till elproducenterna på flera hundra miljarder kronor. Beslut om denna stödåtgärd är planerad att ske redan under måndagen då riksdagen är extrainkallad.

– Med detta säkrar vi inte bara den finansiella stabiliteten i Sverige, utan i hela Norden, säger finansminister Mikael Damberg (S). 

Även hushåll och företag ska fortsätta stödjas, enligt statsministern finns inget tak för elprisstödet som det tidigare har beslutats om.