Stämmer svenska staten – hävdar att Sveriges klimatpolitik är olaglig

Susanne Nilsson
Foto: By Lëa-Kim Châteauneuf - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82608802

Klimatorganisationen Aurora, där bland annat Greta Thunberg ingår, stämmer svenska staten. De hävdar att sveriges klimatpolitik är olaglig.

Gruppen har förberett sig under nästan två års tid, och på fredagen gick de i ett demonstrationståg genom stan fram till Stockholms tingsrätt, där stämningsansökan lämnades in.

Består av barn och ungdomar

Organisationen Aurora består av totalt 636 barn och ungdomar, bland dem tre sjuåringar. 20-åriga Anton Foley är den som formellt står som part i målet, men stämningen drivs som en grupptalan där alla medlemmar deltar.

Hotar våra mänskliga rättigheter

Ida Edling, 23, är juriststudent och talesperson för Aurora. Hon är en av de medlemmar som varit med och formulerat stämningsansökan, där Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna åberopas.

– Om statens klimatåtgärder brister nu så hotar de våra mänskliga rättigheter i framtiden. Det är en juridisk skyldighet som staten rättsligt kan ställas till svars för. Därför stämmer vi dem, säger hon till DN.

Tvingats skärpa klimatmålen

Liknande rättsprocesser har de senaste åren drivits i bland annat Nederländerna och Tyskland. Där har de drivande organisationerna fått gehör, och landets regeringar har tvingats skärpa klimatmålen.

Kan leda till rättsprocess

Jonas Ebbesson är professor i miljörätt. Han säger till SVT att han tror att Auroras stämningsansökan kan leda till en rättsprocess, om domstolen går på organisationens linje.

– Även staten, i en rättsstat, har en skyldighet att förhålla sig till de lagar man antagit, och det är en kärna i den här processen. Det skulle förvåna mig om inte domstolen prövar detta i sak. I regel, om man påstår sig drabbas av skada ska en domstol pröva i sak och inte avvisa.