Spaniens mål: förkorta arbetsveckan till fyra dagar i veckan

Nathalie Wästerlund

Den förväntade nya regeringen i Spanien har föreslagit en kortare arbetsvecka. Istället för den klassiska 40-timmarsveckan så vill socialdemokratiska PSOE och vänsterkoalitionen Sumar att 37,5 timmar i veckan ska bli den nya standarden.

Detta har gett upphov till livliga diskussioner, både i Spanien och runt om i världen. Flera arbetsgivarorganisationer är både oroliga och kritiska mot förslaget som också kommer i en tid med ett pressat ekonomiskt läge. Antonio Garamendi, president för den största arbetsgivarorganisationen i landet, CEOE, motsätter sig förslaget och hävdar att det är populistiskt.. Arbetsgivarna anser att den nuvarande rättsliga ramen täcker företagens behov genom mekanismen för kollektiva förhandlingar. 

– Överenskommelser mellan fack och arbetsgivare leder till samförstånd. Det är också faktiskt så att det redan nu finns många kollektivavtal med arbetsveckor som är under 37,5 timmar, säger Garamendi enligt tidningen La Vanguardia.

Jobbar till åtta på kvällen

Det förslag som varit mest omdebatterat är att korta ner arbetsveckan från 40 till 37,5 timmar och det utan sänkt lön. Den typiska arbetsveckan i Spanien består av arbete åtta timmar om dagen, uppdelat i två delar. Arbetet inleds vid niotiden på morgonen och pausas sedan för siesta omkring 12:30. Därefter återupptas arbetet vid fyratiden och pågår oftast till omkring klockan åtta på kvällen.

4 Day Work Week

Hemsidan 4 Day Work Week förespråkar en arbetsvecka som sträcker sig över fyra dagar, både i Spanien såväl som i flera andra länder. Tidigare i år kunde arbetsgivare med färre än 250 anställda ansöka om att få delta i ett pilotprojekt som reducerar arbetstimmarna till 32 timmar per vecka, men med samma lön. Detta enligt Reuters. Landets regering kommer att täcka 100 % av företagens kostnader det första året, 50 % det andra året och 33 % under det sista året av projektet.