Späckhuggare attackerade segelbåt i Nordsjön – första kända attacken i området

Susanne Nilsson

En späckhuggare attackerade på måndagen en segelbåt i Nordsjön. Det skriver The Guardian. Det var utanför Shetlandsöarna som späckhuggaren upprepade gånger attackerade båten, och detta är den första kända späckhuggarattacken som sker i Nordsjön.

Det har tidigare rapporterats om att späckhuggare gett sig på båtar längs kuster längre söderut i Europa. Forskare har olika teorier om varför de stora djuren attackerar båtar, och en teori är att de uppfattar båtar som farliga.

Tror att båtar är farliga

Dr Alfredo López, från den portugisiska organisationen GTOA, Grupo de Trabajo Orca Atlántica, säger till The Guardian att späckhuggare kan närma sig båtar för att undersöka fiskelinor som många båtar använder. Men, det kan enligt Lopéz också vara så att vuxna späckhuggare lär de yngre att båtar är farliga. Detta för att de tidigare har råkat illa ut och därför försöker stoppa båtar för att det inte ska hända igen.

Människans aktiviteter spelar stor roll

Vidare säger López till The Guardian att han är övertygad om att mänskliga aktiviteter, som ökad havstrafik, minskade matkällor, uppvärmning av haven och buller, spelar en stor roll i späckhuggarnas beteende.