Sondering, votering, konselj – Så går regeringsbildningen till

Jannik Svensson
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag / Ingemar Lindewall/Kungl. Hovstaterna

Nu när valresultatet är fastställt inleds det formella arbetet med regeringsbildning. Här är formaliteterna, steg för steg, inför den nya regeringen.

Nu när det står klart att Ulf Kristersson är den som kan samla majoritet i riksdagen kommer han informellt att börja prata med andra partier om villkor för regeringsbildning.

Men processen inleds formellt först den 27 september då den nya riksdagen sammanträder för första gången. Då ska en talman väljas. Enligt tradition brukar det största partiet i regeringssamarbetet vara det parti som får talmansposten, i detta fall Sverigedemokraterna. Talmannen är den som inleder processen med att bilda regering, genom att föreslå en statsminister för riksdagen.

Varje riksdagsår inleds med riksmötets öppnande, ett extrafestligt plenum som öppnas av kungen. Fotot är från riksmötets öppnande 2021.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Kandidaten tar talmannen fram genom sondering (möten med de olika partierna). När talmannen tror sig ha funnit någon som kan lyckas samla mer än hälften av riksdagens röster, lägger denne fram det som ett förslag till riksdagen.

Den gamla talmannen gör alla förberedelser som lämnas över till den nya som är den som formellt lägger fram förslaget.

Talmannen kommer med största sannolikhet lägga fram Ulf Kristersson som förslag som statsminister.

Avgående talman Andreas Norlén (M).
Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Regeringen ska tolereras

Vid en votering om talmannens förslag till statsminister ges varje riksdagsledamot tre alternativ: Ja (grön knapp), nej (röd knapp) eller avstår (gul knapp).

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Om minst 175 av riksdagens nyvalda ledamöter röstar ”ja” eller ”avstår” vinner talmannens förslag. Om fler än 174 röstar nej, faller det.

Att trycka på gul knapp är ett ställningstagande som markerar tolerans. Det är ungefär som att säga ”jag är inte helt nöjd med förslaget, men det duger”. Statsministern ska tolereras av minst 175 av riksdagens ledamöter.

Bild från en votering i riksdagen.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Fyra försök – eller extraval

Talmannen har fyra försök på sig att få fram en statsminister, annars ska ett extraval hållas. Efter förra valet var det nära att Sverige hamnade i en sådan situation. Men efter 134 dagars dödläge valde Centerpartiet ändå att släppa igenom Stefan Löfven som statsminister.

När en statsminister valts är det dennes tur att utse de ministrar som ska ingå i regeringen. När ministrarna är valda meddelar statsministern det till riksdagen.

Regeringen ska därefter, under ledning av kungen, hålla sitt första sammanträde på slottet. Detta formella möte kallas för skifteskonselj och det är då kungen vid detta möte konstaterar att regeringsskiftet har ägt rum som regeringen får den verkställande makten över Sverige.

Carl XVI Gustaf leder skifteskonselj på slottet den 9 juli 2021.

Efter konseljen håller regeringen en presskonferens och tar bilder. Därefter får man anta att de firar lite innan statsministern börjar fila på regeringsförklaringen som ett sista steg ska framföras inför riksdagen.

Jannik Svensson är chefredaktör och ansvarig utgivare på Nongrata.