Snippa-målet omprövas i hovrätten – HD fastställer rättegångsfel

Nathalie Wästerlund
Foto: Carl Johan Erikson

Snippa-målet kommer att omprövas i hovrätten. Det har Högsta domstolen (HD) fastställt, och menar att hovrättens förkunnande av domen föranletts av rättegångsfel.

Idag meddelade Högsta domstolen att det omdiskuterade snippa-målet ska omprövas i hovrätten. HD menar att det har förekommit rättegångsfel i hovrätten som kan antas ha påverkat målets utgång. De meddelar därför prövningstillstånd i fråga om ansvar och skadestånd, undanröjer hovrättens dom i dessa delar samt visar målet åter till hovrätten för fortsatt handläggning.

– Jag är nöjd med att den friande domen nu undanröjs och att målet kommer att prövas på nytt i hovrätten, säger tillförordnad riksåklagare Katarina Johansson Welin.

Kunde inte fastställa innebörden av “snippa”

Fallet fick mycket uppmärksamhet och stor spridning efter att hovrätten friat en man som dömdes för våldtäkt mot barn i tingsrätten. Enligt den övre instansen kunde man inte fastställa innebörden av ordet snippa, som flickan använt för att beskriva hur övergreppet gick till.

I domen framkom det att “N.N. har genom att föra sin hand innanför målsägandens shorts och trosor, hålla handen på målsägandens snippa och ha ett finger inne i snippan, utfört en sexuell handling med [målsäganden] som var 10 år.” Hovrätten var oense om vad flickan egentligen menade med snippa, och frikände därför mannen från barnvåldtäkt. Men nu prövas alltså målet återigen i hovrätten efter Högsta domstolens beslut.

Principiellt betydelsefullt

– Jag är nöjd med att den friande domen nu undanröjs och att målet kommer att prövas på nytt i hovrätten. Dagens avgörande är dessutom principiellt betydelsefullt eftersom det ger viktig vägledning om domares ansvar för att leda domstolsprocessen och reda ut oklarheter som kan uppstå under rättegångar, säger tillförordnad riksåklagare Katarina Johansson Welin om beslutet i ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.