SL:s hot mot Stockholms stad: “vi kan stoppa all tunnelbanetrafik mellan Slussen och Gamla stan”

Nathalie Wästerlund
Foto: Tomasz Pydzik

Både den gröna och röda tunnelbanelinjen i Stockholm riskerar att klippas av mellan Slussen och Gamla stan inom kort. Detta på grund av en konflikt mellan SL och Stockholms stad som gäller den nya gång- och cykelbron som ska byggas parallellt med tunnelbanans bro över Söderström.

Enligt Mitt i begär SL-chefen David Lagneholm att bygget genast ska avbrytas på grund av säkerhetsriskerna. ”Avbryt genast brobygget vid Slussen, annars tvingas vi stoppa all tunnelbanetrafik mellan Slussen och Gamla stan”, skrev han i ett brev till Stockholms stad under måndagen. SL hävdar nämligen att den pålningsteknik som staden vill använda hade hotat säkerheten för tunnelbanebron.

”Det föreligger en inte obetydlig risk att Söderströmsbron sätter sig och tar skada med risk för allvarliga och långvariga trafikstörningar. Även spontana sättningar med risk för sak- och personskador kan inte uteslutas”, fortsatte Lagneholm i sitt brev till stadens exploateringskontor.

Vibrationer kan förstöra bron

Eftersom tunnelbanebrons pålar inte når hela vägen ned i berget utan vilar på sand och grus under ytan så finns risken att vibrationer från bygget av den nya gångbron skulle kunna orsaka allvarliga skador, enligt SL:s experter. Staden menar däremot att de noga sett över riskerna och att man har kontrollprogram som garanterar säkerheten. De vill lägga en stabil grund för gångbron genom att påla ända ned i berget, till skillnad från hur tunnelbanebron byggdes i mitten av 1900-talet.

900 ersättningsbussar i timmen

Den akuta konflikten har lett till att parterna kallats in till krismöte. Ännu finns det ingen lösning, vilket gör att SL behövt hota med att sluta trafikera Söderströmsbron helt. Det hade lett till att omkring 45 000 trafikanter i timmen hade behövt promenera mellan Gamla stan och Slussen. Ersättningsbussar är enligt SL inte en möjlighet, då detta hade krävt nästan 900 extrainsatta bussar i timmen.