SL bryter sitt kontrakt med MTR – efter det gångna årets pendelkaos

Nathalie Wästerlund
Foto: Tomasz Pydzik

Efter en lång tids kaos i Stockholms pendeltågstrafik står det nu klart att Region Stockholm kommer att bryta avtalet med MTR, som hittills har varit pendeltågens trafikutövare. Redan i mars nästa år kommer istället SJ att ta över verksamheten.

Resenärer i Stockholms pendeltågstrafik har fått erfara en stor mängd problem under det senaste året, allt från inställda avgångar och stora störningar till förseningar och strejkande lokförare. SL och MTR har under en lång tid fört en dialog för att försöka komma fram till en lösning, och nu har de tillslut kommit fram till beslutet att avsluta avtalet i förtid. MTR kommer att få betala 800 miljoner kronor i samband med att kontraktet nu bryts i förtid.

Påverkat resenärerna mycket negativt

– Pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen har det senaste året haft allvarliga störningar i verksamheten. Det här har påverkat våra resenärer mycket negativt. SL och MTR har under lång tid fört en konstruktiv dialog för att lösa problemen men utan kunna finna en gemensam väg framåt. Så nu väljer vi tillsammans att avsluta avtalet, säger David Lagneholm, vd SL och förvaltningschef Trafikförvaltningen, vid en pressträff under onsdagen.

Nödavtal har tecknats

Bakgrunden till beslutet är att leveranserna inte nått förväntade nivåer, uppger SL. De betonar dock att MTR gjort ett bra jobb fram tills för ungefär ett år sedan. Trafikförvaltningen (SL) och SJ tecknar därför nu ett nödavtal med stöd i EU:s kollektivtrafikförordning, för att säkra pendeltågstrafiken i Stockholm den närmaste tiden. Arbetet med att lämna över verksamheten från MTR till SJ inleds omedelbart. Den personal som enligt lag omfattas av verksamhetsövergång, kommer att erbjudas sådan. Under tiden fram till 2 mars är MTR fortsatt ansvariga för pendeltågstrafiken.

Extrem psykisk ohälsa

– De kastar in handduken, så enkelt är det. De kan inte järnväg. Vi kan inte veta om det blir bättre med en ny operatör, men det kan i alla fall inte bli sämre. Den psykiska ohälsan bland anställda inom det här företaget har varit extrem, säger Susann Högye, ordförande för Seko Pendelklubben. Hon ser nyheten som en stor seger för alla kritiker.

Avtalet kommer, enligt SL, att säkra pendeltågens framtid. Det kommer dock ta tid innan tågen kan gå med full kapacitet igen. Successivt kommer resenärerna att märka förbättringar i form av fler och mer punktliga avgångar, förbättringarna börjar förhoppningsvis märkas redan under vintern då nyrekryterade lokförare kommer på plats.