Skolpersonal kan tvingas polisanmäla elever – regeringen vill se skärpta rutiner

Susanne Nilsson
Skolminister Lotta Edholm. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Personal på skolor kan bli skyldiga att enligt lag polisanmäla elever som misstänks ha begått brott. Detta är en möjlighet regeringen nu, genom ett tilläggsdirektiv, har instruerat skolsäkerhetsutredningen att titta närmare på. Denna utredning tillsattes efter att en elev mördade två lärare på Latinskolan i Malmö förra året.

Ett annat förslag är att skolor och skolgårdar ska kunna hållas låsta i större utsträckning.
– Det är fortfarande alldeles för lätt för obehöriga att ta sig in på skolans område, trots att skolan har ett ansvar att se till att personal och elever är trygga, säger skolminister Lotta Edholm till DN.

Vanligt att elever utsätts för brott

Utredningen visar bland annat att ungefär hälften av alla elever i årskurs nio har utsatts för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott minst en gång under de senaste tolv månaderna, antingen i eller utanför skolan. Det är vanligt att elever som utsätts för brott samtidigt är delaktiga i dem och själva gör sig skyldiga till brott.

Viktigt med helhetsbild

Idag finns det ingen skyldighet för skolpersonal att anmäla elever som de misstänker begår eller har begått brott. Detta vill regeringen alltså ändra på. Skyldigheten att anmäla gäller alla elever, även de som är under 15 år och ej straffmyndiga.

– Det är viktigt för att polisen ska få en helhetsbild, att den snabbt får reda på om en ung person begår ett brott. Då kan man se om det finns ett samband med annan brottslighet. Ett barn kan ju göra ett brott utanför skolan utan att skolan får veta om det. Då är det polisen som får göra bedömningen om vad man ska göra, säger Lotta Edholm till DN. Hon påpekar att det är viktigt att skolan även gör en anmälan till socialtjänsten, så att myndigheterna kan samverka.

Låsta skolor en viktig del

Att kunna hålla skolor låsta i större utsträckning och därmed ha bättre kontroll över vilka som vistas på området är också en viktig del i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, fortsätter Lotta Edholm.

– Det är fortfarande alldeles för lätt för obehöriga att ta sig in på skolans område, trots att skolan har ett ansvar att se till att personal och elever är trygga.