Skatteverket ska underrätta om någon anmäler flytt till din adress – stopp för kriminella bedrägerier

Nathalie Wästerlund
Foto: Fialotta Bratt

En ökad oro för att kriminella personer skriver sig på främlingars adresser har lett till en ökad press på Skatteverket att motverka detta. Regeringen har därför gett Skatteverket i uppdrag att utveckla en tjänst som underrättar dig om någon har anmält en flytt till din adress, så att du då har möjlighet att anmäla felaktigheter.

Syftet med förslaget är att öka den grundläggande tryggheten i samhället och motverka att felaktig folkbokföring utnyttjas för välfärdsbrottslighet och andra bedrägerier. Skatteverket ska, enligt regeringsuppdraget, informera den person som är folkbokförd på en viss fastighet om att en annan person har anmält flytt dit. Den som är folkbokförd på adressen ska sedan få möjlighet att lämna synpunkter på flyttanmälan innan Skatteverket fattar beslut i frågan. Någon underrättelse ska inte ske om de hittills boende redan själva gjort en flyttanmälan därifrån.

Varit naiva

– Många av våra system bygger på tillit. Vi har under lång tid varit naiva i det och det här borde ha gjorts för flera år sedan. Uppdraget är en liten del i en stor palett av åtgärder vi gör för att minska fel och fusk i folkbokföringen, säger finansminister Elisabeth Svantesson i ett pressmeddelande från regeringen.

Ett steg i rätt riktning

Fusk med folkbokföring görs i flera olika syften. På senare tid har allt fler gängkriminella börjat skriva sig på okända människors adresser för att undkomma rivaliserande gäng, vilket har gett upphov till en ökad rädsla hos befolkningen. Det finns också dem som skriver sig på andra adresser för att bland annat missbruka välfärdsförmåner och begår andra bedrägerier.

– Fusket med folkbokföringsuppgifter är en avgörande faktor i den organiserade brottslighetens verksamhet. Detta är ett steg i rätt riktning för staten att bekämpa välfärdsbrottsligheten och återta kontrollen över folkbokföringen, säger justitieutskottets ordförande Richard Jomshof.

Leder till ökad trygghet

Hitintills har det inte funnits något system för att notifiera privatpersoner om någon skrivit sig på deras adress. Den nya tjänsten beräknas vara klar 1 juli 2024 och Skatteverket tror att tjänsten kommer att leda till ökad trygghet.

– Det är bra att denna ändring görs, eftersom felaktiga registreringar på senare år visat sig vara ett problem. Självklart ska var och en ha rätt att veta om någon vill registrera sig på din bostad, säger Martin Melin, skattepolitisk talesperson för Liberalerna.