Skatten höjs i Stockholm stad – S: “vi tar hänsyn till stockholmarnas privatekonomi”

Nathalie Wästerlund

Stockholm stads rödgröna styre har idag gått ut med att stadens kommunalskatt kommer att höjas, för att skydda välfärden och klimatet.

– Att höja skatten var inget lätt beslut, men vi måste hedra löftet till våra väljare samtidigt som vi tar hänsyn till stockholmarnas privatekonomi, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd Stockholms stad.

Inför 2024 har en bedömning gjorts på att landets kommuner och regioner har ett underskott på omkring 28 miljarder kronor. I regeringens höstbudget föreslogs tio miljarder kronor i generella statsbidrag för att kunna kompensera för kommunernas och regionernas underskott. Totalt tilldelas kommunerna i Stockholms län 1,6 miljarder och drygt 650 miljoner kronor går till Stockholms stad. Detta är dock inte tillräckligt – och i valet mellan nedskärningar eller skatteökning valde Stockholms styre det senare.

Inget lätt beslut

– Vi i det rödgröna styret blev valda av stockholmarna för att värna välfärden, förebygga otryggheten och bedriva en ansvarsfull klimat- och miljöpolitik. När regeringen och Sverigedemokraterna sviker måste vi axla en större del av finansieringen. Att höja skatten var inget lätt beslut, men vi måste hedra löftet till våra väljare samtidigt som vi tar hänsyn till stockholmarnas privatekonomi, säger Karin Wanngård (S), enligt TT.

24 öre per hundralapp

Den föreslagna skattehöjningen ligger på 24 öre per intjänad hundralapp. Det innebär att en person som tjänar 20 000 kronor i månaden innan skatt behöver betala 27 kronor extra. Den som tjänar 50 000 innan skatt behöver då betala 94 kronor extra. Detta kommer ge staden 848 miljoner kronor i ökade skatteintäkter.

Vill förhindra nedskärningar

​​– När otryggheten ökar kan vi inte göra som regeringen och möta detta med nedskärningar i välfärden. Vi behöver ett helt samhälle för att möta de utmaningar som väntar. Genom att höja skatten gör vi allt vi kan för att förhindra nedskärningar och lägger all kraft på att värna förskolan, skolan och äldreomsorgen, säger Clara Lindblom (V), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.