Skärpta straff men ingen utvisning efter hovrättens dom om påskkravallerna

Susanne Nilsson
Foto: Polisen / Tommy Hvidtfeldt

Tingsrättens dömde i juni fyra män till fleråriga fängelsestraff efter de så kallade påskupploppen i Örebro. Domarna överklagades och nu har Göta Hovrätt tagit ställning i frågan.

Det var under en demonstration som hölls av den högerextreme dansk-svenske politikern Rasmus Paludan, som männen gick till våldsam attack mot poliser på platsen. Männen dömdes i tingsrätten till fängelse mellan fyra och fem och ett halvt år. Två av männen dömdes även till utvisning. 

Sabotage mot blåljusverksamhet

Hovrätten fastslår att alla fyra männen ska dömas för sabotage mot blåljusverksamhet, två av dem döms också för våld mot tjänsteman. Hovrätten skärper dock straffet för tre av männen som nu får fem års fängelse vardera. Den fjärde mannen får sitt straff sänkt från fem och ett halvt till fyra och ett halvt års fängelse, eftersom han inte befann sig på platsen under det mest våldsamma skedet. 

I sin dom skriver Göta hovrätt:

“Gärningen har varit av särskilt farlig art då den hotat grundlags­skyddade rättigheter och utgjort ett allvarligt angrepp mot demokratin. Den har även hotat en mycket viktig samhällsfunktion (polisen). Hovrätten anser därför att brottet ska bedömas som grovt.”

Från hovrättens dom

Avslår utvisningsdom

Till skillnad från tingsrätten, anser hovrätten att det inte finns tillräckligt starka skäl för utvisning och ändrar därför den delen av tingsrättsdomen. 
– För att utvisa männen skulle det krävas mycket starka skäl för utvisning. Även om männen gjort sig skyldiga till ett allvarligt brott så finns det med hänsyn till deras personliga förhållanden inte tillräckligt starka skäl för att utvisa dem, säger rättens ordförande Linda Hallstedt.