Skärpt eldningsförbud – Stockholmare får lägga grillen på hyllan

Nathalie Wästerlund

Från och med igår, måndag den 12:e juni, råder skärpt eldningsförbud i Stockholms län. Kombinationen av varmt väder och torra marker gör att risken för skogsbränder är förhöjd, och Länsstyrelsen har därför beslutat att skärpa eldningsförbudet.

Du får varken grilla, elda eller bränna med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc). Förbudet gäller i skog och mark och platser nära skog och mark där eld snabbt kan spridas. Du får inte heller använda dig av pyroteknik eller förbränning av bränsle.

Utanför sammanhållen bebyggelse, det vill säga utanför tätbebyggt område, får du under vissa omständigheter använda dig av utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska. Om du grillar måste grillen vara placerad så att risken för antändning och eldspridning är låg. På din egen tomt får du grilla så länge det inte innebär en spridningsrisk.